Askeri Alanda İlkler

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Wish tarafından 17 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. Askeri konularda İlkler,Askeri konular ile ilgili ilkler

  Osmanlı Devleti, uçağı ilk kez I. Dünya Savaşı'nda kullanmıştır.

  Bilinen ilk Türk komutan ve hakan Tuman (Teoman)'dır.

  İlk Türk deniz savaşını ilk amiral olan Çaka Bey yapmıştır.

  Türk Kara Kuvvetlerinin teşkilâtlı bir şekilde kuruluşu, Büyük Hun İmparatorluğunda, Mete zamanında MÖ.209 senesinde olmuştur.

  Mete onluk düzene göre orduyu yapılandırmış ve bu düzen diğer devletlere de örnek olmuştur.

  İkta sistemini uygulayan ilk Türk devleti büyük Selçuklu devletidir.

  Osmanlı Devleti'nin yaptığı son savaş I. Dünya Harbi'dir.

  İlkçağ Anadolu medeniyetleri savaşlarda atların sürüklediği savaş arabalarını kullanmışlardır.

  Topların kaleler üzerindeki etkisinin ispatlandığı olay İstanbul'un Fethi olmuştur. Bu olay bir nevi feodalite (derebeylik)'in sonunu hazırlamıştır.

  Osmanlı Donanması büyük çapta ilk kez İnebahtı Savaşı'nda yakılmıştır. Son olarak Navarin'de yakılmıştır. Donanmanın Sinop'ta yakılmasıyla ayrıca Meternik Sistemi'nin çöktüğü ortaya çıkmıştır.