Asit Yağmurları Hakkında Bilgi

'Eğitim Merkezi' forumunda Elfida tarafından 4 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Asit yağmurları hakkında ansiklopedik bilgi
  Asit yağmurları


  Doğal ve beşerî kaynaklardan atmosfere salınan ve özellikle fosil yakacakların yanmasından kaynaklanan, kükürtdioksit (SO.) ve Azot oksit (N2O) ile diğer bazı gazlar, atmosferdeki nemle birleşince asite genellikle de sülfürik asit ve nitrik asit'e dönüşmektedir. Bunların yağmur, kar, dolu ve sisle yeryüzüne ulaşması asit yağmurları olarak adlandırılmaktadır. Asit yağmurları sadece atmosferi kirleten ülkelerde değil, atmosfer müşterek olduğu için, komşu ülkeler başta olmak üzere, bütün ülkelerde da afete varan sonuçlar doğurmaktadır. Bundan en fazla hareket şansı olmayan bitkiler ile kapalı yerde barınma şansı olmayan hayvanlar etkilenmekte, büyük ekonomik kayıplar ve ölüm olayları görülmektedir. Doğal olarak, insan yaşamı da bundan dolayı büyük tehdit altındadır. Nitekim bugün nedeni bilinmeyen birçok hastalığın ve ölümlerin bundan kaynaklanabileceği kabul edilmektedir.

  Asit yağmurlarının verdiği zararlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

  • İnsan sağlığı olumsuz yönde etkilenmekte, hastalık ve ölüm oranlarında artış olmaktadır.

  • Toprak ve su ortamlarının asit dengesi bozulmakta canlı yaşamı tehlikeye girmektedir.

  • Doğal ve kültür bitkileri ve özellikle de ormanlar ile hayvan varlığı büyük zarar görmektedir.

  • Tarihi ve kültürel varlıklar ile canlı ve cansız çevre tahrip olmaktadır.

  Dünyanın birçok bölgesi, asit yağmuru tehdidi altındadır. Örneğin Kuzey İngiltere ve Kuzey Almanya'dan atmosfere verilen tehlikeli emisyonlardan kaynaklanan asit yağmurları, sadece bu ülkeleri değil İskandinav ülkelerini, ABD kaynaklı emisyonlara bağlı yağışlar ise, sadece ABD'yi değil Kanada'yı da etkilemektedir. Bu ülkelerde göl balıkçılığı, sanayi, turizm işletmeciliği, ormancılık ve sağlık sektörü büyük ölçüde zarar görmekte ortaya çıkan sorunlara bağlı olarak da büyük ekolojik afetler yaşanmakta, önemli boyutta can ve mal kaybı olmaktadır.

  Türkiye'de genellikle, ulusal sanayi tesislerinden çıkan kirleticiler ile Orta Avrupa kaynaklı kirleticilerin neden olduğu asit yağmurları etkili olmaktadır. Bu yağışlar bütün bölgelerde görülürken daha çok Trakya ve Karadeniz bölgelerinde etkili olmakta, bu bölgelerde, orman tahribatı başta olmak üzere büyük ekolojik sorunlar yaşanmakta mal ve can kayıpları görülmektedir.