Aşıkpaşazade Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 2 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Aşıkpaşazade Hayatı


  Aşıkpaşazade Biyografisi

  Aşıkpaşazade 15. yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçilerindendir. Aşıkpaşazade 1400 yılında Amasyada doğdu. Asıl adı Ahmed Aşıkidir.

  Aşık Paşanın soyundan geldiği için, Aşıkpaşazade ismiyle tanınmıştır. Hayatı hakkında çok az bilgi vardır. 1914 yılında kendi adı ile anılan tarihi yayınlanınca dikkatleri üzerine çekti. Buradaki bilgilere göre, Aşıkpaşazade, şehzadelerin taht kavgası esnasında, Çelebi Sultan Mehmed Hanın Musa Çelebiye karşı gönderdiği orduya katıldı. Yolda hastalanarak, Geyvede elimizde bulunan ilk yazılı Osmanlı Tarihinin müellifi Yahşi Fakihin evinde istirahat için kaldı. Bu esnada Yahşi Fakihin eserini okuma fırsatını elde etti.

  Yine tarihinden anlaşıldığına göre, Aşıkpaşazade Anadolu ve Rumelide birçok seferlere katılmıştır. Hac için çıktığı yolculuk esnasında Konyada Sadreddin Konevi Tekkesiinde bulunan Şeyh Abdullah Makdisiden feyz aldığı ve ondan manevi ilimleri öğrendiği bilinmektedir.

  Aşıkpaşazade, İstanbulun fethinde de bulundu ve kitabında bu hadiseye yer verdi. Fatih semtinde büyük dedesi Aşık Paşa adına bir mescit yaptırdı. Seksen yaşındayken eserini yazmaya başladı. Aşıkpaşazade'nin 100 yaşının üzerindeyken vefat ettiği anlaşılmaktadır. Aşıkpaşazade'nin Mezarı muhtemelen büyük dedesi Aşık Paşa adına inşa ettirdiği cami bahçesindedir.

  Aşıkpaşazadeye eserini yazma fikri, ilk defa Yahşi Fakihin evindeyken geldi. Ankara Savaşına kadar olan kısmını Yahşi Fakihin eserinden yazdı. Geri kalan kısmını da duyup gördüklerine göre kaleme aldı.

  Eseri, ilk defa, İstanbul Arkeoloji Müzesi kitaplağındaki nüshası esas alınarak, 1914te İstanbulda yayınlandı. Daha sonra tenkitli ve 11 nüshası karşılaştırılarak 1928-29da yeniden neşredildi.

  Daha ziyade gazaya giden askerin maneviyatını arttırmak için yazdığı eserinde sade, dini, milli hislere hitab edici bir üslup kullanan Aşıkpaşazade hadiseleri zaman zaman tahlile tabi tutar. Anonim tarihlerden farklı özelliği ise, Osmanlı padişahlarının birer mücahid gazi oldukularını belirtmesi, Osmanlı Devletinin kuruluşunda ve bilhassa Anadolu'da İslami Türk kültürünün yerleşmesinde büyük rol oynayan, abdalan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Baciyan-ı Rum gibi ahi kuruluşları hakkında bilgi vermesidir. Eserlerinden en önemlisi kendi adını taşıyan Aşıkpaşazade Tarihi isimli bu tarih kitabıdır.