Aşık Paşa Hayatı

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 29 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Aşık Paşa Biyografisi

  Aşık Paşa 1272 yılında Kırşehirde dünyaya geldi. Asıl ismi Alidir. Tanınmış mutasavvıf Baba İlyasın torunudur. Baba İlyas 13. yüzyılın başlarında Horasandan Anadoluya göç etmiş, Kırşehir ve çevresindeki Türkmen oymaklarının şeyhi olmuştur. Onlarla birlikte Selçuklu Sultanı ikinci Keyhüsreve karşı Babailik ayaklanmasina katılmıştır. Oğlu Muhlis Paşa, Osman Gazi `nin güvendiği ve saydığı adamları arasındadır. Kırşehire yerleşen Muhlis Paşanın üç oğlundan en büyüğü Alaaddin Ali, baş ağa ya da en büyük kardeş olarak tanınmış Baş Ağa adı, zamanla Beşe sonra da Paşa olarak söylenmiş, şiirlerinde de,Aşık mahlasını kullandığı için de asıl adı unutularak Aşık Paşa adı, her tarafa yayılmıştır.

  Aşık Paşada Türkçeci bu şairler arasındadır, hatta bu konuda yüreği çok daha yanık, çok titizdir. Garibnâme adlı eserinde devrin aydınlarından, Türk diline gereken önemi vermemelerinden dolayı sitem dolu ifadelerle bahseder.
  Aşık Paşanın en tanınmış eseri, 12.000 beyitlik Türkçe Garibnamesidir. Mesnevi biçiminde yazılan bu eser, on bölüm içinde, dinî ve tasavvufî öğütler veren bir ahlâk kitabıdır. Yıllar sonra, Mevlid sahibi Süleyman Çelebi, Garibnameyi görecek ve bu eserden esinlenecektir.Âşık Paşanın âruz ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri, gazelleri, ilâhileri de vardır.

  Aşık Paşa, 3 Kasım 1333 tarihinde, Kırşehirde hayata gözlerini kapamış, ölümünden sonra, mezarı üzerine, işlemeli, süt beyaz mermerlerle kaplı bir türbe yaptırılmıştır.

  Alıntı