Aşık Ömer kimdir, biyografi, hayatı

'Biyografi' forumunda HazaN tarafından 8 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. Aşık Ömer kimdir, biyografi, hayatı Aşık Ömer eseri, Aşık ömer yaşamı,


  Aşık Ömer, 17. yüzyılın en on de gelen adlarından biridir. Kendi şiirlerinden yola çıkan araştırıcılar onu gerçek bir mekana bağlayamamışlardır. En eski divanındaki,

  Vatan-ı aslimiz Aydın ilidir
  ve
  Tehi sanman Ömer Gözlevelidir

  gibi mısralar, onun gerçek doğum yerini ortaya koymamıza engel teşkil etmektedir. Aydın, Kırım ve Konya'da üç ayrı Gözleve'nin var olması, araştırıcıları
  sık sık fikir değiştirmeye yöneltmiştir. Bu konudaki son eserin sahibi Ş. Elçin,
  çok eski bazı kaynaklardan yola çıkarak şu hükme varmaktadır: " Aşık
  Ömer'in vatanın Kırım Gözleve'si olduğu kuvvetle tahmin edilebilir" (Aşık Ömer,3).

  Elçin'in kaynak olarak ele aldığı Dr. Bayçura'nın bilgilerine göre, babası kürk ticaretiyle uğraşan Abdullah adlı bir zattır; annesinin adı ise Şerife'dir. Doğum tarihini 1619 ve 1621 olarak veren kaynaklar tahminden öte gidememektedir. Bize göre bütün bu bilgiler, Kırım rivayetinin gayet güzel süslenmesiyle ilgilidir.

  Adı Ömer olup bir ara, Adli mahlasını da kullanmıştır. Medreseye devam
  eden Ömer burada sarf, nahiv, mantık, maani, Arapça, Farsça, tefsir ve Dürer
  okumuştur. Hafız'ı, Sadi'yi burada öğrenmiş, şiirinin bilgi dağarcığını burada
  zenginleştirmiştir.

  Pek çok yerler dolaşan Ömer'in Divan'ında, "Hafız Aşık Ömer" ibaresinin
  yer alması, çeşitli kaynaklarda saz çaldığının kayıtlı olması, onun değişik cephelerini ortaya koymaktadır.

  1707'de öldüğüne dair söylenen tarihi ihtiyatla karşılayan EIçin, bu tarihin
  daha sonraki bir YIL olması gerektiği görüşündedir.

  Şairname'sinde, Şerifi adlı şairden bahsederken kullandığı şu ifadeler, bu
  zatın Ömer'in hocası olduğu şeklindeki görüşleri kuvvetlendirmektedir:

  Şerifi değil mi cümleye üstad
  Ol değil mi bizi eyleyen irşad

  Safayi tezkiresinde, Şerifi'nin Kırımlı olduğu, İstanbul'da tahsilini tamamladıktan sonra Rumeli'ye gittiği söylenmektedir.

  O, aynı yüzyılın aşıklarından Kul Mustafa, Katibi, Bursalı Halil, Gayri, Hayri ve Sadık'ı beğenmektedir; birincisine söylediği nazireler bunun güzel örnekleridir. Onun nazire söylediği diğer şairler arasında Karacaoğlan, Kuloğlu, Yazıcı gibi adlar da yer almaktadır.

  Klasik şairlerimizden Ahmed Paşa, Fuzuli ve Atai'nin şiirlerine nazireler yazması; gazel, murabba, kalenderi, satranç, müstezad gibi şekillere örnekler vermesi, Ömer'deki, yüzyıla hakim olan klasik şiire yönelme arzusunun en güzel örneğidir.