Ashabı Bedir İsimleri

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 15 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Ashabı Bedir şehitleri
  Ashabı Bedir isim Listesi  01 Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (Sallallahu teala aleyhi ve sellem)
  02 Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (RA)
  03 Seyyidüna Ömer ibnü'l-Hattab el-Muhaciri (RA)
  04 Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (RA)
  05 Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (RA)
  06 Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (RA)
  07 Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (RA)
  08 Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (RA)
  09 Seyyidüna Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (RA)
  10 Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (RA)
  11 Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (RA)
  12 Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka'b el-Hazreci (RA)
  13 Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (RA)
  14 Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (RA)
  15 Seyyidüna Es'ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (RA)
  16 Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah Muhaciri (RA)
  17 Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (RA)
  18 Seyyidüna Enes ibn-i Katadet'el-Evsi (RA)
  19 Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (RA)
  20 Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (RA)
  21 Seyyidüna İyas ibn-i Evs el-Evsi (RA)
  22 Seyyidüna İyas ibn'il-Bükeyr el-Muhaciri (RA)
  23 Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (RA)
  24 Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa'lebe el-Hazreci (RA)
  25 Seyyidüna el-Bera bin Ma'rur el-Hazreci (RA)
  26 Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (RA)
  27 Seyyidüna Bişr ibn'il-Bera el-Hazrecî (RA)
  28 Seyyidüna Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (RA)
  29 Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (RA)
  30 Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (RA)
  31 Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (RA)
  32 Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (RA)
  33 Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (RA)
  34 Seyyidüna Sabit ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (RA)
  35 Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (RA)
  36 Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (RA)
  37 Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (RA)
  38 Seyyidüna Sa'lebe bin Hatim el-Evsî (RA)
  39 Seyyidüna Sa'lebe bin Amr el-Hazrecî (RA)
  40 Seyyidüna Sa'lebe bin Aneme el-Hazreci (RA)
  41 Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (RA)
  42 Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (RA)
  43 Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci (RA)
  44 Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (RA)
  45 Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi (RA)
  46 Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (RA)
  47 Seyyidüna Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri (RA)
  48 Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (RA)
  49 Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi' el-Evsi (RA)
  50 Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (RA)
  51 Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (RA)
  52 Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (RA)
  53 Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci (RA)
  54 Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (RA)
  55 Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (RA)
  56 Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (RA)
  57 Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (RA)
  58 Seyyidüna el-Haris ibn'un-Nu'man ibn-i Ümeyye el-Evsi (RA)
  59 Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazrecî (ŞEHİD) (RA)
  60 Seyyidüna Harise bin Nu'man el-Hazreci (RA)
  61 Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (RA)
  62 Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (RA)
  63 Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (RA)
  64 Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (RA)
  65 Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (RA)
  66 Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (RA)
  67 Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (RA)
  68 Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci (RA)
  69 Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî (RA)
  70 Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (RA)
  71 Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci (RA)
  72 Seyyidüna Habbab ibn'ül-Eret el-Muhaciri (RA)
  73 Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (RA)
  74 Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (RA)
  75 Seyyidüna Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi (RA)
  76 Seyyidüna Hıraş ibn'is-Sımme el-Hazrecî (RA)
  77 Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (RA)
  78 Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi' el-Hazreci (RA)
  79 Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (RA)
  80 Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (RA)
  81 Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (RA)
  82 Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (RA»
  83 Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazrecî (RA)
  84 Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (RA)
  85 Seyyidüna Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî (RA)
  86 Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (RA)
  87 Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (RA)
  88 Seyyidüna Zü'ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (ŞEHİD) (RA)
  89 Seyyidüna Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (RA)
  90 Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci (RA)
  91 Seyyidüna Rafi' bin ğunecde el-Evsî (RA)
  92 Seyyidüna Rafi' bin Malik el-Hazrecî (RA)
  93 Seyyidüna Rafi'ibn'ül-Muall el-Hazrecî (ŞEHİD) (RA)
  94 Seyyidüna Rafi' bin Yezîd el-Evsi (RA)
  95 Seyyidüna Rib'ıy bin Rafi' el-Evsî (RA)
  96 Seyyidüna er-Rebi'ibn-ü İyas el-Hazrecî (RA)
  97 Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri (RA)
  98 Seyyidüna Ruhayle bin Sa'lebe el-Hazrecî (RA)
  99 Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci (RA)
  100Seyyidüna Rifaa bin Rafi' el-Hazrecî (RA)
  101Seyyidüna Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsî (RA)
  102Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci (RA)
  103Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam (RA)
  104Seyyidüna Ziyad ibn'is-Seken el-Evsî (RA)
  105Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (RA)
  106Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (RA)
  107Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (RA)
  108Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (RA)
  109Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Hattab el-Muhaciri (RA)
  110Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Müzeyyen el-Hazrecî(RA)
  111Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Mualla el-Hazrecî (RA)
  112Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (RA)
  113Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (RA)
  114Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (RA)
  115Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (RA)
  116Seyyidüna Sebre bin Fatik el-Muhaciri (RA)
  117Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazrecî (RA)
  118Seyyidüna Süraka bin Ka'b el-Hazreci (RA)
  119Seyyidüna Sa'd Mevla Hatıb el-Muhaciri (RA)
  120Seyyidüna Sa'd ibn'i Havle el-Muhaciri (RA)
  121Seyyidüna Sa'd ibn'i Hayseme el-Evsî (ŞEHİD)(RA)
  122Seyyidüna Sa'd ibn'ür-Rebi el-Hazrecî (RA)
  123Seyyidüna Sa'd ibn-i Zeyd el-Evsi (RA)
  124Seyyidüna Sa'd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (RA)
  125Seyyidüna Sa'd ibn-i Sehi el-Hazreci (RA)
  126Seyyidüna Sa'd ibn-i Ubade el-Hazrecî (RA)
  127Seyyidüna Sa'd ibn-u Ubeyd el-Evsi (RA)
  128Seyyidüna Sa'd ibn-i Osman el-Hazrecî (RA)
  129Seyyidüna Sa'd ibn-i Muaz el-Evsi (RA)
  130Seyyidüna Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (RA)
  131Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsî (RA)
  132Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (RA)
  133Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi (RA)
  134Seyyidüna Selît'ibn-i Kays el-Hazrecî (RA)
  135Seyyidüna Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (RA)
  136Seyyidüna SUleym ibn-i Kays el-Hazrecî (RA)
  137Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)
  138Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (RA)
  139Seyyidüna Simak ibn-i Sa'd el-Hazrecî (RA)
  140Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (RA)
  141Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (RA)
  142Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (RA)
  143Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (RA)
  144Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (RA)
  145Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (RA)
  146Seyyidüna Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri (RA)
  147Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (RA)
  148Seyyidüna Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (RA)
  149Seyyiduna Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (RA)
  150Seyyidüna Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri (RA)
  151Seyyidüna Şüca' ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (RA)
  152Seyyidüna Şerik ibn-i Enes el-Evsî (RA)
  153Seyyidüna Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (RA)
  154Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb'l-As el-Muhaciri (RA)
  155Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (ŞEHİD)(RA)
  156Seyyidüna Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (RA)
  157Seyyidüna Sayfi bin Sevad el-Hazreci (RA)
  158Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (RA)
  159Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (RA)
  160Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci (RA)
  161Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (RA)
  162Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (RA)
  163Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu'man el-Hazrecî (RA)
  164Seyyidüna Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri (RA)
  165Seyyidüna Asım ibn-i Sabir el-Evsî (RA)
  166Seyyidüna Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (RA)
  167Seyyidüna Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (RA)
  168Seyyidüna Asım ibn-i Kays el-Evsi (RA)
  169Seyyiduna Akıl ibn'ül-Bükeyr el-Muhaciri (RA)(ŞEHİD)
  170Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (RA)
  171Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (RA)
  172Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (RA)
  173Seyyidüna Amir ibn-i Sa'd el-Hazrecî (RA)
  174Seyyidüna Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (RA)
  175Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (RA)
  176Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (RA)
  177Seyyidüna Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (RA)
  178Seyyidüna Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci (RA)
  179Seyyidüna Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (RA)
  18OSeyyidüna Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (RA)
  181Seyyidüna Ubade bin Samit el-Hazrecî (RA)
  182Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (RA)
  183Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (RA)
  184Seyyidüna Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri (RA)
  185Seyyidüna Abdullah ibnü'l-Ced el-Hazrecî (RA)
  186Seyyidüna Abdullah ibn'ül-Humeyyir el-Hazreci (RA)
  187Seyyiduna Abdullah ibn'ür-Rebi el-Hazreci (RA)
  188Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (RA)
  189Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (RA)
  190Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (RA)
  191Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (RA)
  192Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (RA)
  193Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (RA)
  194Seyyidüna Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi (RA)
  195Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (RA)
  196Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (RA)
  197Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (RA)
  198Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (RA)
  199Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)
  200Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (RA)
  201Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (RA)
  202Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî (RA)
  203Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka'b el-Hazrecî (RA)
  204Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (RA)
  205Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes'ud el-Muhacirî (RA)
  206Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz'un el-Muhacirî (RA)
  207Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (RA)
  208Seyyidüna Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (RA)
  209Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi (RA)
  210Seyyidüna Abdet'el-Haşhaş el-Hazrecî (RA)
  211Seyyidüna Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (RA)
  212Seyyidüna Ubeyd ibn'ut-Teyyihan ey-Evsî (RA)
  213Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (RA)
  214Seyyidüna Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (RA)
  215Seyyidüna Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (RA)
  216Seyyidüna Utban ibn-i Malik el-Hazrecî (RA)
  217Seyyidüna Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (RA)
  218Seyyidüna Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (RA)
  219Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (RA)
  220Seyyidüna Osman ibn-i Maz'un el-Muhacirî (RA)
  221Seyyidüna el-Aclan ibn'ün Nu'man el-Hazrecî (RA)
  222Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (RA)
  223Seyyidüna İsmet'übn'ül-Husayn el-Hazrecî (RA)
  224Seyyidüna Usaymet'ül-Hazreci (RA)
  225Seyyidüna Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (RA)
  226Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazrecî (RA)
  227-Seyyidüna Ukbe bin Osman el Hazrecî (RA)
  228Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci (RA)
  229Seyyidüna Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (RA)
  230Seyyidüna Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (RA)
  231Seyyidüna Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (RA)
  232Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazrecî (RA)
  233Seyyidüna Umare bin Ziyad el-Evsî (RA)
  234Seyyidüna Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (RA)
  235Seyyidüna Amr ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (RA)
  236Seyyidüna Amr ibn'ül-Cemuh el-Hazrecî (RA)
  237Seyyidüna Amr ibn'ül-Haris el-Hazrecî (RA)
  238Seyyidüna Amr ibn'ül Haris el-Muhacirî (RA)
  239Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (RA)
  240Seyyidüna Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (RA)
  241Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci (RA)
  242Seyyidüna Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (RA)
  243Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsî (RA)
  244Seyyidüna Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (RA)
  245Seyyidüna Umeyr ibn'ül Humam el-Hazrecî (RA) (ŞEHİD)
  246Seyyidüna Umeyr ibn'ül-Amir el-Hazrecî (RA)
  247Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (RA)
  248Seyyidüna Umeyr ibn-i Ma'bed el-Evsî (RA)
  249Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (RA) (ŞEHİD)
  250Seyyidüna Avf ibn'ül-Haris el-Hazreci (RA)
  251Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsî (RA)
  252Seyyidüna İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (RA)
  253Seyyidüna Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (RA)
  254Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (RA)
  255Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (RA)
  256Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (RA)
  257Seyyidüna Kudame bin Maz'un el-Muhaciri (RA)
  258Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci (RA)
  259Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (RA)
  260Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (RA)
  261Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (RA)
  262Seyyidüna Ka'b ibn-i Cemmez el-Hazreci (RA)
  263Seyyidüna Ka'b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (RA)
  264Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî (RA)
  265Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (RA)
  266Seyyidüna Malik ibn'ud Duhşum el-Hazrecî (RA)
  267Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci (RA)
  268Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (RA)
  269Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (RA)
  270Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsı (RA)
  271Seyyidüna Malik ibn-i Mes'üd el-Hazrecî (RA)
  272Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (RA)
  273Seyyidüna Malik Mübeşşir bin Abd'il-Munzir el-Evsî (RA) (ŞEHİD)
  274-Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (RA)
  275Seyyidüna Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (RA)
  276Seyyidüna Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri (RA)
  277Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (RA)
  278Seyyidüna Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri (RA)
  279Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (RA)
  280Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri (RA)
  281Seyyidüna Mes'üd ibn-i Evs el-Hazrecî (RA)
  282Seyyidüna Mes'üd ibn-i Halde el-Hazrecî (RA)
  283Seyyidüna Mes'üd ibn-i Rebia el-Muhacirî (RA)
  284Seyyidüna Mes'üd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (RA)
  285Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (RA)
  286Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Evsi (RA)
  287Seyyidüna Mus'ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (RA)
  288Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (RA)
  289Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (RA)
  290Seyyidüna Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (RA)
  291Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (RA)
  292Seyyidüna Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci (RA)
  293Seyyidüna Ma'bed ibn-i Abbad el-Hazreci (RA)
  294Seyyidüna Ma'bed ibn-i Kays el-Hazreci (RA)
  295Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (RA)
  296Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (RA)
  297Seyyidüna Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (RA)
  298Seyyidüna Ma'kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (RA)
  299Seyyidüna Ma'mer ibn-i Haris el-Hazreci (RA)
  300Seyyidüna Ma'n ibn-i Adiyy el-Hazreci (RA)
  301Seyyidüna Ma'n ibn-i Yezîd el-Muhaciri (RA)
  302-Seyyidüna Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (RA)
  303Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (RA)
  304Seyyidüna Mikdad ibn'ül-Esved el-Muhaciri (RA)
  305Seyyidüna Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (RA)
  306Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)
  307Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (RA)
  308Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (RA)
  309Seyyidüna Mıhça' ibn'üs-Salih Mevla Ömer'ibn'ül-Hattab el Muhaciri (RA) (ŞEHİD)
  310Seyyidüna Nadr ibn-i Haris el-Evsi (RA)
  311Seyyidüna Nu'man ibn-i el-A'rac el-Hazrecî (RA)
  312Seyyidüna Nu'man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (RA)
  313Seyyidüna Nu'man ibn-i Sinan el-Hazrecî (RA)
  314Seyyidüna Nu'man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (RA)
  315Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)
  316Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)
  317Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)
  318Seyyidüna Nu'man ibn-i Malik el-Hazrecî (RA)
  319Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (RA)
  320Seyyidüna Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (RA)
  321Seyyidüna Varaka bin İyas el-Hazrecî (RA)
  322Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazrecî (RA)
  323Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri (RA)
  324Seyyidüna Vehb ibn-i Sa'd el-Muhaciri (RA)
  325Seyyidüna Hanî'bin'Niyar el-Hazrecî (RA)
  326Seyyidüna Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (RA)
  327Seyyidüna Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci (RA)
  328Seyyidüna Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri (RA)
  329Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (RA)
  330Seyyidüna Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (RA)
  331Seyyidüna Yezîd ibn'ül-Haris el-Hazrecî (RA)
  332Seyyidüna Yezîd ibn'üs-Seken el-Evsî (RA)
  333Seyyidüna Yezid ibn'ül-Münzir el-Hazrecî (RA)
   
 2. Cevap: Ashabı Bedir İsimleri

  çok saol bu bna çok yardımcı oldu