Asfaltı İlk Kim Bulmuştur

'Ders notları' forumunda Merve tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


  1. Asfaltı Kim Buldu

    Asfaltı İlk Kim Buldu

    Bugün büyük ölçüde petrolden elde edilen ancak Trinidad Gölü gibi bazı yerlerde doğal olarak da bulunabilen asfaltın ilk kulanımı, M.Ö. 2500 yıllarında oldu. O tarihlerde, Pakistan- daki Mohenjo-Daro hamamlarının tuğlaları arasında yapıştırıcı olarak asfalt kullanıldı. Aynı dönemde, Mezopotamyada ilahlar için döşenen kadirim taşlarının birbirine yapışmasının asfaltla sağlandığı da biliniyor. Katranla taşın karışımından oluşan ve “tarmakadam denilen bir tür asfalt ise, ilk kez 1845 yılında Nottinghamshireda kullanıldı. Günümüzde yol kaplaması olarak çok gerekli olan asfalt ise, otomotiv sanayiindeki gelişmeler üzerine 1920′li yıllardan itibaren dünya ölçüsünde önem kazandı.

    Asfalt kelimesi köken olarak, Akad dilinde “asfaltik kelimesinden geldiğine inanılmaktadır. Bu kelime Antik Yunan medeniyetinde “sıkılaştırmak ya da sabitlemek anlamında kullanılmıştır. “Asfaltik kelimesi “asfalte (asphalte) olarak Latince ve Fransızcaya ve sonunda “asfalt (aspahalte) olarak da İngilizce ye girmiştir. Geçmişten günümüze, asfalt, nesnelerin bağlanması, kaplanması ve izole aedilmesi amacıyla kullanılmıştır.


    alıntı