Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 30 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik önlemleri
  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik yönetmeliği
  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik genel önlemler


  Genel Önlemler
  Madde 17 — Asbest veya asbestli malzemeyle yapılan çalışmalarda aşağıdaki önlemler alınacaktır:
  a) Asbestle çalışılan yerler;
  1) Açıkça işaretlenecek ve uyarı levhaları konulacaktır.
  2) Bu yerlere, görevli olanlar dışındaki işçilerin girmesi önlenecektir.
  3) Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenecektir.
  b) Yeme içme için ayrılan yerlerde asbest tozu ile kirlenme riski bulunmayacaktır.
  c) Asbestle çalışılan işyerlerinde;
  1) İşçilere uygun koruyucu iş elbiseleri verilecektir.
  2) Koruyucu elbiseler işyeri dışına çıkarılmayacaktır. Elbiseler işyerinde veya bu tür temizlik işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenecek, ancak elbiseler işyerinden kapalı kaplar içerisinde çıkarılacaktır.
  3) Koruyucu elbiseler ile işçilerin kendilerine ait elbiseler ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilecektir.
  4) İşçilere uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde duş sağlanacaktır.
  5) Kullanılan koruyucu malzemeler, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanacak, her kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenerek, tamir ve bakımı yapılacaktır.
  Yukarıda belirtilen önlemler işçilere herhangi bir mali yük getirmeyecektir.
  İşçilerin veya Temsilcilerin Bilgilendirilmesi
  Madde 18 — Asbest veya asbestli malzemeyle yapılan çalışmalarda;
  a) İşçilere ve temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilecektir:
  1) Asbest veya asbestli malzemeden yayılan tozdan doğacak sağlık riskleri,
  2) Yönetmelikte belirtilen limit değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gerekli ölçümler,
  3) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen şartları,
  4) Koruyucu ekipman ve giyim eşyası kullanımına yönelik önlemler,
  5) Asbeste maruziyeti en aza indirecek özel önlemler.
  b) Yukarıda (a) bendinde yer alan önlemlere ek olarak;
  1) İşçi ve/veya temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları hakkında bilgi verilecek ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılacaktır.
  2) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sınır değerin aşıldığı hallerde, işçiler ve temsilcileri bu durumdan derhal haberdar edilecek, nedenleri bildirilecek, alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Acil bir durumda alınan önlemler bildirilecektir.
  Sağlık Gözetimi
  Madde 19 — İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulacaktır:
  a) Asbestle çalışacak her işçinin çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendirilecek ve Yönetmelik Ekinde belirtildiği şekilde, özellikle göğüs muayeneleri ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılacaktır.
  İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi en az 3 yılda bir tekrarlanacak ve her işçi için sağlık kaydı tutulacaktır.
  b) Sağlık gözetiminden sorumlu hekim; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, işçinin asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü koruyucu ve önleyici önlemleri belirleyecek ve önerilerde bulunacaktır.
  c) İşçilere maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilecektir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir.
  d) İşçi veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir.