Aristotales Felsefesi

'Hakkında bilgi' forumunda Merve tarafından 12 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Aristotales Felsefesi Nedir

  Aristo Felsefesi

  Aristo’ya mantığın “babası” denilmesi kural olmuştur ve haklıdır. Fakat bunu, Aristo’nun mantığı bir defada icat ettiği anlamına almamalıdır. Daha doğrusu mantık ilmi, düşünceyle en sıkı bağlantı halinde olarak meydana gelmiştir: böylece, örneği töz, miktar ve hareket gibi temel kavramlar, Pisagorcuların ve Elealıların fesefi-matematik meseleleriyle, bizzat kavram tasavvuru da Sokrat’la ortaya çıkmıştır. Daha Eflatun’un ideler teorisinde bile, sadece genel olarak “diyalektik” yol değil, belki olmsuzlama, varsayım, birlik, neden gibi belirli sınırlanmış kavramlar, zengin ve bilimsel bir olgunluk haline varmış bulunuyordu. Fakat bunları ve diğer kavramları ilk defa bir sistem düzenleyerek ifâde eden, onlardan bilimsel bir birlik oluşturan ve böylece mantığa özel ilim yöntem ve teâmülden değil, belki daha çok dilin teâmüllerinden çıkarır; derinliği göz önüne alınırsa bu mantık, kuşkusuz kendi türünde koca bir eser olmakla birlikte, ancak “önerme”nin şekillerinden analiz ve açıklamasından, bunlardan bir sistem ortaya çıkarılmasından ibârettir.

  Bütün kavramlarımız, “varlık hakkında ifadelerimizin ve yüklemelerimizin başlıca cinslerine”, yani kategorilere (mekûlât) dahildir. Bunları Aristo, keyfi olarak bazen sekiz, bazen on olarak sayar. Örnekler Aristo’nundur.

  - Töz (cevher), Örnek: İnsan, at
  - Nicelik (kem), Örnek: İki veya üç ölçü uzunluğunda
  - Nitelik (keyf), Örnek: Beyaz, edebi, hırslı
  - Görelik (izâfet), Örnek: İki katı, yarısı, daha büyük
  - Mekân (eyne), Örnek: Pazarda, Lykeion’da
  - Zaman Örnek: Dün, Geçen yılda
  - Durum (vaz’), Örnek: Uzanmıştır, oturuyor
  - İyelik (mülk), Örnek: Ayakkabılıdır, silahlıdır
  - Etki (fiil), Örnek: Keser, yapar
  -. Edilgi (infiâl), Örnek: Kesilmiştir, yakılmıştır


  alıntı

   


Yükleniyor...