Arasât Meydanı ne anlama gelir

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 5 Ocak 2012 tarihinde açılan konu 1. Arasât Meydanı ne anlama gelir


  Öldükten sonra insanların ve diğer canlıların diriltilip toplanacakları meydan. Buraya mevkıf ve mahşer de denir. (Bkz. Mahşer)

  Kıyâmet günü eshâbımdan herbiri, kabirlerinden kalkarken, vefât ettiği memleketin bütün mü'minlerinin önlerine düşerek ve onları nûr ve ışık saçarak Arasât meydanına
  götürür. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)

  Kıyâmette herkes Arasât meydanında elli mevkıfte (yerde) durdurulur. Her mevkıfte bin sene kalırlar. (Kadızâde Ahmed Efendi)

  Arasât meydanında meşakkat (zorluk) ve sıkıntıda olanlar, kâfirler ile fâsıklardır (günahkârlardır). Onların hâlleri çok korkunç olup, güneş başlarına bir mil kadar yakın gelir.
  Herkes günâhı kadar terler. Kimi dizine, kimi boğazına, kimi tepesine kadar ter içine gömülürler. (İmâm-ı Birgivî)

  Üzüntü ve pişmânlık ve kendine yanmaktan,
  Bir hasrettir yükselir, Arasât meydanından,
  Anne, gözünün nûru evlâdını tanımaz,
  Kardeş, ciğer pâresi kardeşini aramaz.
  (Mevlânâ Muhammed Rebhâmî)