Arapça Hatim Duası

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Aysell tarafından 28 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Arapça Hatim Duası ve Türkçesi

  Hatim Duası Arapça

  Bir örnek olarak aşağıda yer alan Arapça hatim duası veya Türkçesi okunabilir:

  [​IMG]

  Okunuşu: “El-hamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.
  Vel-âkibetü lil-müttekîn.
  Velâ udvâne illâ alezzalimîn.
  Ves-salâtü ves-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecme'în.
  Rabbenâ takabbel minnâ inneke entes-semîul-alîm.
  Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke entet-tevvâbür-Rahîm.
  Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kurânil-azîm.
  Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-âlemîn.
  Vafü annâ yâ Kerîm. Vafü annâ yâ Rahîm.
  Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.
  Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kurân.
  Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kurân.
  Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kurân.
  Ve elbisnâ bi hilatil-Kurân.
  Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kurân.
  Ve âfinâ min külli belâid-dünyâ ve azâbil-âhirati bi hurmetil-Kurân.
  Verham cemîa ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.
  Allâhümecalil-Kurâne lenâ fid-dünyâ karînâ.
  Ve fil-kabri mûnisâ.
  Ve fil-kıyâmeti şefîân ve ales-sırâti nûrâ.
  Ve ilel-cenneti rafîkâ.
  Ve minennâri sitran ve hicâbâ.
  Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.
  Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kurân.
  Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kurân.
  Verfa deracâtina bi fadîletil-Kurân.
  Ve keffir annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kurân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.
  Allâhümme tahhir kulûbenâ.
  Vestur uyûbenâ.
  Veşfi merdânâ.
  Vekdi duyûnenâ.
  Ve beyyid vücûhenâ.
  Verfa deracâtina.
  Verham âbâenâ.
  Veğfir ümmehâtinâ.
  Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.
  Ve şeddid şemle adâina.
  Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemîl-âfâti vel-emrâdi vel-belâyâ.
  Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kurânil-azîm.
  Allâhümme belliğ sevâbe mâ karanâhü.
  Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü teâlâ aleyhi ve selem.
  Ve ilâ ervâhi cemîı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.
  Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâıhî ve cemîı zürriyyâtihî rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn.
  Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun aleynâ ve li cemîıl-müminîne vel-müminâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.
  Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-davâti! İstecib duâenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn.
  Sübhâne Rabbike Rabbil-ızzeti ammâ yasıfûn. Ve selâmün alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-âlemîn. el-Fatiha

  Alıntı: diyanet