Arap Yarımadasının Coğrafi durumu

'Ülkeler' forumunda Habibe tarafından 14 Mar 2016 tarihinde açılan konu

 1. Arap Yarımadasının Coğrafi durumu

  Arabistan yarımadası'nın coğrafi özelliklerini incelemek bize İslamın doğduğu ortamı anlamada yol gösterici olacaktır. Arap Arap Yarımadası, dünyanın en büyük yarımadasıdır. Üç tarafı denizlerle çevrilidir ve Asya kıtasının güneybatısında yer alır. Batısında Kızıldeniz, güneyinde hint okyanusu, doğusunda fars( basra ya da Arap)körfezi, kuzeyinde ise Şam Sahrası bulunur. Çölde nüfus az, verimli alanlarda ise yoğundur. Fakat Çöl, verimli alanları birbirine bağladığı için, iki bölge arasında yoğun bir etkileşim yaşanmış ve bu etkileşim bölgenin tarihi üzerinde belirleyici olmuştur.

  arap yarımadası.

  İslam tarihçileri Arap yarımadasında 5 kısmı ayırırlar

  HİCAZ: sözlükte ayırmak, kapama, önünü kesmek anlamlarına gelir. Tiyame'yi Necid'den ayıran bir dağ silsilesi olduğundan "hicaz "denilmiştir. Hicaz ana merkezi Mekke'dir. Hicaz, Hazreti Muhammed'in(s.a.v) doğup yaşadığı vefat ettiği bölge olması sebebiyle İslam tarihi açısından önemli bir yerdir. En önemli şehirleri Mekke, Medine ve Tâif'tır.

  NECİD: Hicaz dağlarından başlar ve doğuya doğru Bahreyn Sahrası'na kadar uzanır. Çöllerde dağların yer aldığı geniş ve yüksek bir bölgedir.

  TİHAME: Kızıldeniz sahili boyunca uzanan alçak bir arazidir.

  URÜD( Yemame): Doğudan Bahreyna'e batıdan da Hicaza bitişir. Yemen ile Necid arasında yer aldığı için "Urüd" denilmiştir.

  YEMEN: yarımadanın önemli yerleşim bölgelerinden biri olan Yemen, arazilerinin düzenli yağmur alması ve ticaret kavşağı olması nedeniyle verimli bir bölgeydi. Bu sebeple yemen yeşil toprak (El Arzu'l- hadra) idi. "Saadet ülkesi" ya da "Bereketli Arabistan" denirdi.