Araf Zamanı Ne Demek

'Türkçe Sözlük' forumunda EyLüL tarafından 29 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Araf Zamanı
  Araf Zamanı Ne Demekdir

  Araf, arfın çoğulu ve yüksek bir yer demektir. A'raf, tefsirlerde Cennet ile Cehennem arasında kurulu olan sur olarak zikredilmektedir. Araf, esasen orta menzil, orta yer demektir.

  Birinci bölümde, Cennet ehlinin Cehennem ehline sorusu yer alıyor Cennet ehli soruyor: "Biz Rabb'imizin bize vadettiğini gerçek olarak bulduk; siz de Rabb'inizin size vaadettiğini gerçek olarak buldunuz mu?" Bu soruya Cehennem ehli "Evet" diye cevap veriyor

  Tam bu esnada aralarından bir münâdi şöyle seslenir: "Allah'ın (cc) laneti zalimlerin üzerine olsun!" (A'raf/44)

  İkinci tabloda devreye A'raf ehli giriyor Cennet ehline bakıp "Selam size" diyorlar Cehennem ehlini gördüklerinde de Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!" diyorlar

  Üçüncü tabloda ise, Cehennemdekilerin Cennet ehline verilen nimetlerden kendilerine de vermelerini talep ederek "Suyunuzdan veya Allah'ın (cc) size verdiği nimetlerden bizim üzerimize de dökün" diye seslenişleri yer alıyor Cennet ehlinin verdiği cevap ise şu oluyor: "Allah (cc) bunları kafirlere haram kılmıştır" (A'raf/50)

  Demek oluyor ki Araf ehli, bir yönüyle Cennet ehliyle diğer yönüyle de Cehennem ehliyle münasebet içindeler Her iki tarafı da yakından tanımakta ve bilmekteler

  Bu arada bazı sahabeden Araf'ın sıratın şerefeleri ve Araf'takiler de günahı, sevabı müsavi olanlar diğer bazılarından da, bunlar peygamberler, şehitler, âlimler ve âdeta melekleşmiş yüksek ruhlu insanlar olup, ötelerden bakar her iki menzilde olup bitenleri görür ve yukarda bahsi geçen muhavereye iştirak ederler, şeklinde rivayetler var ise de tahkik ehlince şayan-ı kabul görülmemiştir

  Bazılarına göre de, Cennet'e bakıp ümitle dolan, Cehennem'e bakıp korkudan ürperen bu insanlar orada Cennet'e tam ehil hâle gelebilmeleri için bir müddet böyle bir sıkıntı ve iç geçirmeyi tatmaları gereken kimselerdir


  İşte bunlardan bir grup da Cennet ehli Cennet'e girdikten sonra bir müddet kalacak ve Cennet umudu ve Cehennem endişesiyle Araf'ta ömür süreceklerdir Bu hayat şekli de onlar için bir keffaret ve günahlardan arınma olacaktır Ve daha sonra da Cenâb-ı Hakk'ın (cc) rahmet ve inayetiyle Cennet'e gireceklerdir

  Her şeyin hakikat ve içyüzünü Allah (cc) bildiği gibi, Araf'ı ve Araf'takilerini de ancak Allah bilir