Ara Kararı ile Sorulan Soruya Cevap Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 3 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu 1. Ara Kararı ile Sorulan Soruya Cevap Dilekçesi Ne İşe Yarar
  Dosya Esas: /

  SİVAS İDARE MAHKEMESİNE

  Gönderilmek üzere,

  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  ERZİNCAN

  DAVACILAR : Kendisine asaleten çocuklarına velayeten

  Adı ve Soyadı

  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı

  Adres

  DAVALILAR : 1- Belediye Başkanlığı/Erzincan
  2- Belediye Başkanlığı/Erzincan
  TALEP KONUSU : Mahkemenizin 20072006 tarihli ara kararı
  AÇIKLAMALAR :
  1- Mahkemenizin 20/07/2006 tarihli ara kararı ile, tarafımıza tazminat talebiyle davalı idarelere bir başvurunun yapılıp yapılmadığı hususu sorulmuştur Dava konusu olaya ilişkin olarak, tazminat talebiyle davalı idarelere yazılı bir müracaatımız olmamıştır Şifahi görüşmeler yapılmış ancak sonuç alınamadığından adli yargıda tazminat davası açılmıştır
  2- İdari Yargılama Usulü Kanununun 13/2 maddesinin açık hükmü, “Görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz şeklinde bir düzenleme ile duruma açıklık getirmiştir
  3- İdari Yargılama Usulü Kanunu 13/2 maddesi kapsamında düşünüldüğünde, Erzincan 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/247 Esas ve 2006/10 karar sayılı dosyasında dava dilekçemiz davalı idarelerce reddedilmiş, bu nedenle yargılamaya devam edilerek görevsizlik kararı verilmiştir Bunun üzerine idareye yeniden başvuru gereği duymaksızın yasal süre içinde davamızı Sivas İdare Mahkemesine açmış bulunmaktayız Yukarıdaki açıklamalar ışığında, dava konusu olayda idareye başvuru şartının aranmayacağı ve tazminat talebimizin esastan değerlendirilmesi gerektiği hususları çok açıktır
  SONUÇ VE İSTEM : Sonuç olarak dava dilekçemizdeki talebimiz doğrultusunda davanın esastan incelenerek, davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim //

  Davacılar Vekili

  Avukat Adı ve Soyadı

  İmza
   


Similar Threads: Kararı Sorulan
Forum Başlık Tarih
Bunları biliyormusunuz Başbakan'dan Dershane Kararı! 7 Ekim 2012
Bunları biliyormusunuz İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 3 Ağustos 2010
Bunları biliyormusunuz İlçe İdare Kurulu Kararının İptali ve Yeniden Maaş Bağlanması İstemi Yazısı 27 Temmuz 2010
Bunları biliyormusunuz İlçe İdare Kurulu Kararının İptali ve Yeniden Maaş Bağlanması İstemi 25 Temmuz 2010
Bunları biliyormusunuz Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi 24 Temmuz 2010