Apoptozom Nedir - Apoptozom Hakkında Bilgi

'Türkçe Sözlük' forumunda HazaN tarafından 12 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Apoptozom Nedir - Apoptozom Hakkında Bilgi

  Apoptozom yapısı polimorfik özellik göstermektedir Bazen 7’li bazen 6’lı monomerlerden oluştuğu gözlenmiştir Apoptozomun merkezi bileşeni olan Apaf-1 proteini yaklaşık 130kDa’luk bir proteindir ve 1194 aminoasitten oluşur Üç farklı fonksiyonel bölgesi vardır
  N-terminal CARD bölgesi
  Nükleotid bağlanma ve oligomerizasyon bölgesi (NB-ARC)
  12–13 tekrardan oluşan WD40 tekrarları

  C-terminal ucu Kaspaz kümelenme bölgeleri (CARD); Kaspaz-9’un öncülüne homotipik etkileşim ile bağlanarak, prokaspaz-9 kümelenmesi ve aktivasyonuna aracılık eder (83, 90) Apaf-1 oligomerizasyonu için, sitokrom-c ve dATP varlığında, nükleotid bağlayan bölge gereklidir (90) Bu bölge CARD ile WD40 tekrarları arasındadır ve ATPaz aktivitesi içermektedir ATPaz aktivitesi ile Apaf-1 molekülünde meydana gelen yapısal değişiklik sonucunda apoptozom kompleksi oluşur ATPaz bölgesinin kapatılması apoptozom yapısının oluşmasını engeller WD40 tekrarları iki bölge olarak düzenlenmiştir ve sitokrom-c’nin bağlanması için gereklidir

  Oligomerizasyon gerçekleşirken dATP/ATP, Apaf-1’in nükleotid bağlayan bölgesine bağlanır ve hidrolize olur dATP Apaf-1’e, sitokrom-c ile bağlanmayı sağlayabilmek için inaktif aşamada bağlanır Daha sonra sitokrom-c, Apaf-1’e bağlanır, dATP hidrolize olur ve multimerik kompleks oluşturur Son olarakta prokaspaz-9 kümelenmesi gerçekleşir Aktifleşen kaspaz-9 sonraki aşamalarda görev yapacak kaspazları aktifleştirmek için kompleksten ayrılır) Kaspaz-9’un kompleksten ayrılmasında görev alan WD40 yapısıdır

  Elektron mikroskopi çalışmalarında, apoptozomun tekerleğe benzer heptamerik kompleks bir yapı olduğu açığa çıkarılmıştır Apaf-1’in CARD bölgesi merkezde yer alırken, WD40 tekrarları uzantı kısımlarında bulunmaktadır Kaspaz-9’un apoptozom ile etkileşime geçmesi apoptozomun merkezinde kubbe şeklinde bir yapı oluşması ile sonuçlanır Apoptozom kompleksi oluşunca artık kaspaz-9’u aktiflemek için hazırdır

  Kaspaz-9’un aktivasyonu ile ilgili iki model ileri sürülmektedir
  1) Hızlandırılmış dimerizasyon modeli: Kaspaz-9 fizyolojik şartlarda monomerler şeklinde bulunur ve yüksek konsantrasyonlarda olmasına rağmen monomer yapılar büyük oranda inaktiftir Ancak dimer yapıları katalitik olarak aktiftir Biyokimyasal ve yapısal analizler dimerik kaspaz-9’un sadece bir aktif bölgesinin olduğunu, diğer bölgenin substrat bağlayamadığını göstermiştir Hızlandırılmış dimerizasyon modelinde heptamerik apoptozom, 7 adet inaktif prokaspaz-9 molekülünü kümelemekte ve bunları birbirine yakınlaştırmaktadır Apoptozomdaki prokaspaz-9 monomerleri yüksek konsantrasyonlarda ek prokaspaz-9 monomerlerinin de kümelenmesini sağlamakta ve böylece dimerize olarak aktif hale gelmektedirler Bu modelde apoptozoma bağlı kaspaz-9 molekülleri bağımsız olarak kendi eşlerini kümeleyebilmektedirler 2) Konformasyon uyarım modeli: Apoptozomda yer alan kaspaz-9’un yüksek katalitik aktivite göstermesi, kaspaz-9’da bir yapısal değişiklik olduğunu ve bu değişikliğinde yüksek Km ve/veya Kcat’i sağladığını göstermektedir

  Uyarımlı konformasyon modelinde, yapısal değişiklik kaspaz-9 apoptozomda kümelenmeye başladığında görülür Bu hipoteze göre; Apaf-1’in CARD bölgesi kaspaz-9 ile multimerik kompleks yapısı oluşturmakta, bu da kaspaz-9 aktivitesinde bir artış ile sonuçlanmaktadır Apaf-1’in CARD bölgesi sadece kaspaz-9 öncülü ile stabil heterodimer oluşturmaktadır Bu büyük CARD/kaspaz-9 kompleks oluşumu, kaspaz-9 katalitik alt ünitesi ve Apaf-1’in CARD bölgesi arasında ek bir ara yüz içermektedir Bu ek ara yüzün kaspaz-9’un ileri aktivasyonu için gerekli yapısal değişikliği hızlandırdığı düşünülmektedir