Apartmanda rahatsızlık verenler

'Sosyal Konular' forumunda Yasemin tarafından 10 Mart 2014 tarihinde açılan konu


  1. Apartmanda sürekli rahatsızlık verenler    Apartmanlar sürekli taşkınlık yapıp kat sahiplerini rahatsız eden hiçbir uyarıyı dikkate almayan kişiler hakkında neler yapılabilir bu gibi durumlarda yapılması gereken şeyler nelerdir ve hangi yollar izlenilmelidir bu durumlarda kısaca bu konuyla ilgili merak ettiğiniz sorulaırn cevapları yazımızda yer alıyor.

    Apartmanda gürültü yapan kiracılardan, diğer kat maliklerini rahatsız etmeleri neden ile tahliye istenebiliyor.Kat Mülkiyeti Kanunu madde 33'te yer alan esaslara göre, kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebildiğini unutmamalısınız.

    Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.Ayrıca gerek kat malikleri ve gerekse bağımsız bölümü her ne sebeple olursa olsun sürekli biçimde kullananlar, bağımsız bölümü, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak ve diğerlerini rahatsız etmemek zorundadır.