Apartmanda İzinsiz Tadilat

'Sosyal Konular' forumunda Sitem tarafından 9 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Apartmanda İzinsiz Tadilat yapmak,
  Apartmanlara izinsiz tadilat yok!


  Apartmanda İzinsiz Tadilat

  TBMM Adalet Komisyonunda, 22. Dönemde Genel Kurulda görüşülemeyen ve bu dönem Hükümet tarafından yenilenen Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı benimsendi.

  AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya'nın başkanlığında toplanan Adalet Komisyonunda, Hükümet tarafından yenilenen Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ele alındı.

  Komisyon, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, Adalet Komisyonunun 22. Dönemde benimsediği rapor ve metni benimsedi.

  ''Toplu yapı'' uygulamasının ortaya çıkardığı çok yönlü sorunların çözümlenmesi, yeni yapıların çağın gereklerine uygun ve depreme karşı güçlendirilmiş şekilde inşa edilmesini öngören tasarıya göre, muhtemel afetler ve özellikle depreme karşı yapının güçlendirilmesi için yapılacak harcamalar, ana gayrimenkulün genel giderlerine ilave edilecek. Bu gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ödeyecek.

  Kat malikleri, yapı güvenliğiyle ilgili teknik inceleme ve çalışmalar sırasında, kendilerine ait bölümlere girilmesine izin verecek.Binalardaki, kiriş, kolon ve perde duvarlar gibi taşıyıcı sistemin parçaları, ana gayrimenkulün ortak yerleri sayılacak. Ana yapının tamamını etkileyen sonuçlar doğurabilecek yerlerde, kat malikleri

  bağımsız hareket edemeyecek.

  BEŞTE DÖRT ŞARTI

  Ana gayrimenkullerin ortak yerlerinde yapılacak değişikliklerde, ''bütün'' kat maliklerinin yazılı rızası olmadıkça değişiklik yapılamayacağına ilişkin düzenleme eğiştiriliyor.

  Buna göre, kat maliklerinden biri, diğer kat maliklerinin ''beşte dördünün'' yazılı rızası olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramayacak. Ancak ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bölümlere zarar verdiği ve acilen onarımının veya ana

  yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmesi halinde, kat maliklerinin rızası aranmayacak.

  Kat maliki, kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişikliğe gidemeyecek.

  Tavan, taban veya duvar ile bağımsız bölümlerin birbirine bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızasıyla ana yapıya zarar vermeyecek şekilde değişiklik yapılabilecek.

  Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için, o arsanın planı ile ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli listeyi, tapu idaresine vermesi gerekecek.

  Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı binada, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu olacak. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine verilmesi gereken belgelerden eksik olanları tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahipleri, her bağımsız bölüm için bin Türk Lirası para cezası ödeyecek.