Apartman Yönetimi Denetçinin Görevleri

'Sosyal Konular' forumunda Ezlem tarafından 26 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu 1. Apartman Yönetimi Denetçinin Görevleri

  Denetçilerin Görevleri


  Yönetimin Denetlenmesi:

  Madde 41 - Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.
  Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

  Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.

  Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

  Denetici tek kişi veya bir denetleme kurulu şeklinde olabilir.Kat malikleri kurulunun temsilcisi niteliğindedir
  Görevleri:


  Yöneticinin görevdeki tutumunu denetlemek(kayıtlar uygun tutuluyor mu?İşletme Projesine uygun hareket ediliyor mu? Vs)
  Hesapları denetlemek
  Kat malikleri kuruluna denetleme raporu vermek

  Denetçilerin Sorumluluğu


  Hiç bir kat maliki Yönetici veya denetici olmaya zorlanamaz.Denetçiler kat malikleri kuruluna karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.Denetim kurulu kararlarında birlikte hareket etmek zorundadır.

  Denetçi vefat ederse veya istifa ederse kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır ve usulüne uygun olarak yeni denetici seçilir.
   


Similar Threads: Apartman Yönetimi
Forum Başlık Tarih
Sosyal Konular Apartman Yönetimi Toplantı Tutanağı 27 Mayıs 2011
Sosyal Konular Apartman Yönetimi Vekalet Örneği 27 Mayıs 2011
Sosyal Konular Apartman Yönetimi Toplantı Yeter Sayısı 27 Mayıs 2011
Sosyal Konular Apartman Yönetimi Nasıl Seçilir 27 Mayıs 2011
Sosyal Konular Apartman Yönetimi Nasıl Kurulur 26 Mayıs 2011