Apartman Aidat Borcu İhtarname

'Sosyal Konular' forumunda EyLüL tarafından 10 Haziran 2011 tarihinde açılan konu 1. Apartman Aidat Borcu
  Apartman Aidat Borcu İhtarname


  1- Sayın muhatap yukarıda adresiniz olarak belirtilen yerde ikamet etmektesiniz …… yılı aidat bedeli aylık ……… TL’dır …… yılına ait ……… ………… ve ………… ayları olmak üzere toplam …… L ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır.

  2- Genel Kurul toplantısında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 10 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmişti.

  3- Sayın muhatap işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde ……… L aidat borcunuzu % 10 gecikme faizi ile birlikte olmak üzere ………TL olarak ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

  Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.
  Vekili