AÖF 1. Sınıf İktisata Giriş Bütünleme Sınav soru ve cevapları

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 1 Kasım 2009 tarihinde açılan konu


 1. Açıköğretim Fakültesi 1. Sınıf İktisata Giriş 2006 Bütünleme Sınav soru ve cevapları

  1-Çapraz talep esnekliğinin pozitif olduğu mallara ne ad veril ir?

  CEVAP: İKAME

  2-2000 yılı verilerine göre,Türkiye’de çalışan sayısı yaklaşık 21 milyon,işsizlik sayısı 8 milyon ve nüfus 65 milyon kişidir.Buna göre Türkiye’de toplam işgücü miktarı kaç milyon kişidir?

  CEVAP: 29

  3-P fiyatlar genel düzeyini,Y üretim hacmini gösterdiğine göre stagflasyon ortamında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gerçekleşir?

  CEVAP: P↑ Y↓

  4-Aşağıdakilerden hangisi devletin yaptığı transfer ödemeleri içerisinde yer alır?

  CEVAP: İşsizlik sigortası ödemesi

  5-Ekonomik büyüme oranının hesaplanmasında aşağıdaki GSMH kavramlardan hangisi kullanılır?

  CEVAP: Reel GSMH

  6-MPC(Marjinal Tasarruf Eğilimi)=0.85 MPI(Marjinal İthal Eğilimi) =0.05 ise vergi çarpanın değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  CEVAP: b. -2

  7-1947 yılında imzalanan ve ülkeler arasında tarife ayrımcılığına son vermeyi amaçlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  CEVAP: GATT

  8-Aşağıdakilerden hangisi gelir-harcama akımına yapılan bir sızıntı niteliği taşımaktadır?

  CEVAP: Tasarruf

  9-I. Vadeli mevduat
  II. Vadesiz mevduat
  III.Resmi mevduatlar
  IV.Bankalar arası mevduat
  Yukarıdaki mevduat türlerinden hangileri,M2
  para arzı içerisinde yer alır?

  CEVAP: I ve II

  10-Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği diğer değişkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?

  CEVAP: Ceteris Paribus

  11-Hiçbir firmanın sattığı ürün üzerinde tek başına kontrol gücünün olmadığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir ?

  CEVAP: Tam rekabet piyasası

  12-Aşağıdakilerden hangisi talep esnekliği inelastik olan mallardan biridir?

  CEVAP: Tuz

  13-Bir birim paranın değeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

  CEVAP: Satın alınabilecek mal ve hizmet miktarı

  14- Gerçekte ödeme yapılmayan ancak bir alternatiften vazgeçilmesi nedeniyle oluşan maliyet unsuruna ne ad verilir?

  CEVAP: Örtük maliyet

  15- Konjonktür dalgalanmalarının uzun dönemdeki seyri göz önüne alındığında,her daralma döneminden sonra ekonominin canlanmaya geçişi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

  CEVAP: U eğrisi

  16-Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebildiği ve bir kişinin tüketiminin bir başkasının tüketimine engel teşkil etmediği mallar aşağıdakilerden hangisidir?

  CEVAP: b. Kamusal mallar

  17-Ekonomik malların ortaya çıkmasını yaratan iktisadi olgu aşağıdakilerden hangisidir?

  CEVAP: Kıtlık

  18-Toplam maliyetteki değişmenin kullanılan üretim faktörü miktarındaki değişmeye oranına ne ad verilir?

  CEVAP: Marjinal faktör maliyeti

  19-Gelir arttıkça talep edilen miktarı azalan mallara ne ad verilir?

  CEVAP: Düşük mal

  20- Belli bir parasal değerin yüzdesi üzerinden alınan vergilere ne denir?

  CEVAP: Advalorem vergiler

  21- Denk bütçe çarpanının sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir

  CEVAP: 1

  22- Aşağıdakilerden hangisi marjinal maliyetin hesaplanmasında kullanılır?

  CEVAP: Toplam maliyetteki değişme/Üretim miktarındaki değişme

  23- Net yatırımın negatif olması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

  CEVAP: Sermaye stoğu azalacağı için üretken kapasite azalır

  24- Elde para tutmanın fırsat maliyetine ne ad verilir?

  CEVAP: Kaybedilen faiz geliri

  25- Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörüne ait marjinal ürün gelirini ifade eder?

  CEVAP: Marjinal fiziki ürün × Marjinal gelir

  26- Paranın ekonomideki üretim miktarı üzerinde hiçbir etkisi olmayıp sadece fiyatları etkilemesine ne ad verilir?

  CEVAP: Paranın nötrlüğü

  27-Aşağıdakilerden hangisi bir hipotez niteliği taşır?

  Diğer koşullar sabitken,malın fiyatı ile satın alınmak istenen miktarı arasında ters yönlü ilişki vardır.

  28- Teoriden hareket ederek gerçeklerin incelenmesi yani genelden özele gidilmesine ne ad verilir?

  CEVAP: Tümden gelim

  29- Aşağıdaki şekilde hangi noktalar arsı tüketici rantını göstermektedir?

  CEVAP: P1POK

  30- Aşağıdaki şekillerden hangisi gelir ve tüketim harcamaları arasındaki doğru yönlü
  fonksiyonu ifade etmektedir?

  31- Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından ödenmeyen
  maliyetlerine ne ad verilir?

  CEVAP: Negatif Dışsallık

  32- Tekelci bir firma piyasa arzını tek başına kontrol etmesine karşın,fiyatlama ve üretim kararı verirken aşağıdakilerden hangisini göz önüne almak zorundadır?

  Piyasa Talebi

  33- Bir ekonomide fiilen gerçekleştirilen harcamaların her zaman gelire eşit olması için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

  Tam İstihdam

  34- Aşağıdakilerden hangisi hane halklarının elde ettikleri gelirin kullanma biçimleri arasında yer almaz?

  Yatırım