Anne ve babanın tutumundaki tutarsızlığın etkileri

'Kadınların Dünyası' forumunda Habibe tarafından 16 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu


 1. Anne ve babanın tutumundaki tutarsızlığın etkileri

  Ailede çocuğun sağlıklı büyümesinde anne ile babanın tutum birliği içinde olması çok önemlidir. Anne tarafından önemsenen ya da hoş görülen bir davranışın baba tarafından yasaklanması çocuğun kişilik gelişimi üzerinde kalıcı olumsuz etkiler oluşturur. En azından, temel tutumlar konusunda eşlerin ortak davranış biçimine sahip olması, çocuğun davranışlarındaki tutarlılığın ön koşuludur. Anne ve babanın çocuk yetiştirme konusunda sergileyecekleri tutarsızlık, çocukta “muhatabına göre eğilim gösterme” alışkanlığını kazandıracaktır. Bu davranış biçimine halk arasında “nabza göre şerbet verme” adı verilmektedir. Tutumları arasındaki tutarsızlık ve uyumsuzluk, kısa süre içinde çocuğun anneye ve babaya uygun, farklı davranış standartları geliştirmesi ile sonuçlanacaktır.

  Anne ve babanın tutumundaki tutarsızlığın etkileri
  Çocuğa konulan makul ve gerekli sınırların, kişilik gelişimi ve kendi davranışlarını kontrol edebilme yeteneğini desteklemesi, anne-babanın davranışlarındaki tutarlılığa bağlıdır.

  Aile içinde bazen kutuplaşmalar, bir grubun başka bir gruba ya da kişiye karşı çıkması, gizli anlaşmalar oldukça sık görülür. Bazen anne-baba çocuklara karşı, çocuklar anne-babaya karşı, bazen de bir çocukla baba, bir başka çocukla anneye karşı kutuplaşabilir. Çocuklardan biri aile içinde herkesin yüklendiği bir şamar oğlanı da olabilir.

  Bu durumun farkında olmak ve öyle bir kutulaşmaya izin vermemek sağlıklı bir aile kültürü için gereklidir.