Anlatım Türleri - Anlatım Türleri özellikleri

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 19 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Anlatım Türleri özellikleri
  A-ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM ÖZELLİKLERİ:

  1Olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir
  2Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir(Anlatıcı olay kahramanlarından biridir)
  3Sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır
  4Olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir
  5Olaylar 3şahsın ağzından anlatılabilir(Olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır
  6 Kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir
  7Öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır
  8Öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır
  9Yaşanmış olaylarda olay zinciri, kurgulanmış olaylarda olay örgüsü vardır
  10 3Şahıs anlatımda anlatıcı her şeyi bilir
  11 Öyküleyici anlatım sanat metinlerinde ve öğretici metinlerde kullanılır
  12Sanat metinlerinde anlatıcı kurmaca kişi öyküleyici metinlerde ise gerçek bir kişidir
  13Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır


  B-BETİMLEYİCİ ANLATIM

  ÖZELLİKLERİ:
  1Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır
  2kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir
  3Kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir
  4Roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, Şiir gibi türlerde kullanılır
  5Kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir

  Sanatsal Betimleme:
  1İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır
  2Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur
  3Ayrıntılar sübjektif olarak verilir
  4Amaç sanat yapmaktır


  Açıklayıcı Betimleme:
  1Bilgi vermek amacıyla yazılır
  2Genel ayrıntılar üzerinde durulur
  3 Ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir
  4Amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermektir
  5 Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulmaz
  6Betimlenecek varlığa kişisel duygu ve düşünceler katılmaz


  C-COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM

  ÖZELLİKLERİ:
  1Lirik anlatımda dil “heyecana bağlı işlevde kullanılır
  2Coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullanılır
  3Öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve varlıkların betimlenmesi; lirik anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır
  4 Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır
  5Öyküleyici anlatımlarda olay ve durumlar anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz Coşku ve heyecana bağlı anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır

  D-DESTANSI(EPİK)ANLATIM
  ÖZELLİKLERİ:
  1Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır
  2Destan türünün yiğitçe havası vardır
  3Yapıp etmeler yani fiiller ön plandadır
  4Tarihi konular ve kahramanlıklar işlenir
  5Etkileyici bir özellik taşır
  6Sürekli hareket vardır
  7Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullanılabilirler
  8 Şiir, destan roman, hikâye, tiyatro, destansı anlatımın kullanıldığı türlerdir
  9Anlatımda abartıya yer verilebilir
  10Sanatlı bir dil kullanılır


  E-EMREDİCİ ANLATIM
  ÖZELLİKLERİ:
  1Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır
  2Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadeler yer verilir
  3Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır
  4Cümlelerde fiiller hakimdir
  5Uyulması beklenen bir üslubu vardır(Zorlama anlamı vardır)
  6Sosyal hayatın düzenlenmesinde emredici anlatım kullanılır
  7Trafik kuralları, bazı eşyaların kullanma kılavuzları, ilaçların kullanma kılavuzları emredici anlatıma örnek verilebilir

  F-ÖĞRETİCİ ANLATIM

  ÖZELLİKLERİ:
  1Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır
  2Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz anlamlarına yer verilmez
  3Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir
  4Daha çok nesnel cümleler kullanılır
  5Açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır
  6Öğretici metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekir
  7İfade hiçbir engele uğramadan akıp gider
  8Gereksiz söz tekrarı yapılmaz
  9Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur
  10Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür
  11Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir
  12Bu anlatım türü daha çok ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılır
  13Tarihi metinler, Felsefi metinler, Bilimsel metinler gibi bölümleri vardır


  G-AÇIKLAYICI ANLATIM

  ÖZELLİKLERİ:
  1Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır
  2İfadeler kesin ve açıktır
  3Kelimeler genelde gerçek(temel)anlamlarıyla kullanılırlar
  4Tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma ,örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma “ gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır
  5 Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir
  6İfade hiçbir engele uğramadan akıp gider
  7Gereksiz söz tekrarı yapılmaz
  8Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur
  9Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür
  10Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir
  Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabında sayfa 155–156–157–158 deki metinler

  H-TARTIŞMACI ANLATIM

  ÖZELLİKLERİ:
  1Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır
  2Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir
  3Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür
  4Gereksiz ifadelere yer verilmez
  5Karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz
  6Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur
  7Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir
  8İki farklı bakış açısının olduğu konular bu türde işlenmeye daha elverişlidir
  9Fıkra, deneme, makale, röportaj gibi türlerde kullanılır
  10Yeteneğe, bilgi ve deneyime göre yöntem belirlenir
  11Eleştirici bir bakış açısıyla yazılırlar Anlatım tarzı sohbete varabilir
  12İhtimal bildirmeyen, kesin, kanıtlanmış bilgiler kullanılır
  Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabında sayfa 160–161–162deki metinler

  I-KANITLAYICI ANLATIM

  ÖZELLİKLERİ:
  1İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir
  2Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir
  3Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, düşündürmek ve üzerinde durulan konudan uzaklaşmamak için bazı kelime, kelime grupları ve cümleler tekrar edilir
  4 Konuşmacı ve yazar üzerinde durduğu konuyu aydınlatmak ve düşüncelerini kabul ettirmek için örneklere başvurur
  5Konuşmacı ve yazar konuyu aydınlatmak maksadıyla farklı kişilerin düşüncelerine müracaat eder
  6Kelimeler ve kelime grupları gerçek anlamında kullanılır
  7Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır
  8 Tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma “ gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır
  9Kanıtlayıcı anlatımda hitap edilen toplumun kültür düzeyi ve beklentileri önemlidir
  -----------------------
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 24 Ara 2012