Anlaşmalı Boşanma dilekçe örneği

'Güncel Bilgiler' forumunda Eylem tarafından 17 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu

 1. Eylem

  Eylem Site Yetkilisi


  Anlaşmalı Boşanma dilekçe örneği

  [​IMG]
  Evliliğinizde birşeyler yolunda gitmiyorsa ve siz ve eşiniz bu durumun farkındaysanız oturup evliliğinizi nasıl kurtarmanız gerektiğini konuşmalısınız. Ama evliliğinizin kurtulması imkansız bir noktadaysa ve birbirinize olan saygıyı kaybetmeden anlaşmalı boşanmak istiyorsanız o zaman aşağıdaki evraklarla birlikte yazacağınız dilekçeyi hazır bulundurmanız gerekir.

  1.Nufüs dairesindeN aile nufus kaydı yazılı kağıdı alınız
  2.Nufüs kağıdı fotokopileri
  3.Yargı harcını yatırıyorsun 24,40 Ytl
  4.Dosya ve pul alıyorsun 12,00 Ytl
  5.Dosya içindeki yazıları hakime onaylattırın
  6.Sonra gün dosyayı kaleme veriniz size gün verilecektir

  Yazacağınız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği

  AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
  …….

  DAVACI_______:…………. Adres

  DAVALI_______ :…………Adres

  DAVA KONUSU_:Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Anlaşmalı boşanma talep ve davası.

  DAVA TARİHİ:../…/…

  İZAHI :
  1-Davacı (İsim) ile davalı eşi(İsim) ../../….tarihinden beri evli bulunmaktadır.
  2-Ancak eşler evlendikleri günden bu güne kadar birbirine uyum sağlayamamış,müşterek hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir.
  3- Davalı eş#8217;de boşanmayı kabül etmektedir.Eşler arasında ../../….tarihli bir protokol yapılarak mali sonuçları hakkında anlaşmaya varılmıştır.
  Bu protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır.Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını talep etmek zaruretimiz hasıl olmuştur.

  SONUÇ VE İSTEK :
  Davalı eşinde boşanmayı kabül ettiğinden ../../….tarihli prokol de göz önünde tutularak tarafların boşanmalarına,
  Duruşma gününün tarafımıza bildirilmesine dair iş bu dilekçemin kabulünü arz ve talep ederiz.

  …/…./2006

  DAVACI DAVALI

  2. dilekçe……………………………………. …………………………………

  AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA ………
  BOŞANMA PROTOKOLÜ

  TARİH :

  DAVACI: İsim ve adres
  DAVALI: isim ve adres
  HÜKÜMLER :
  1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.
  2- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların karşılıklı olarak Nafaka ve tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak açılacak olan davalardan vazgeçmişlerdir.
  3- EŞYALAR HUSUSU: Taraflar tüm ev eşyaları ve zihnet (altın,takılar) konusunda da anlaşmışlardır ve paylaşmışlardır.Karşılıklı birbirlerinden eşyalar ve takılar konusunda hiçbir talepleri yoktur.

  4- MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve ücretler ile ilgili ücret talep etmeyeceklerdir. Tüm masraflar ortak pay edilecektir.

  SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.

  DAVACI DAVALI