anlamdaş kelimeler

'Ders notları' forumunda EyLüL tarafından 25 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


 1. Anlamdaş Kelime Nedir?

  Yazılış ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir.
  NOT: Eş anlamlı sözcükler arasında hiçbir anlam farkı yoktur.
  Eş Anlamlı Sözcükler (Eş Anlamlı Kelimeler)

  Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavramı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığındaki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

  Eş Anlamlı Kelimelere Örnek

  ev-konut,
  imtihan-sınav,
  mektep-okul,
  hürriyet-özgürlük,
  bellek-hafıza,
  cevap-yanıt,
  kıla-vuz-rehber,
  amaç-gaye-hedef-maksat,
  kaybetmek-yitirmek

  sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş anlamlıdır.
  Eş Anlamlı Kelimelerin Kullanılışı

  Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek daha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “siyah”tır.
  Ancak;

  “Onun gibi kara gün dostu adam az bulunur.”

  cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “siyah” değil, “kötü”dür.

  “Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sormuşlar.”
  “Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”

  Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.

  “Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”
  “Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”

  Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcükleri Eş Anlamlı kelimelerdir.

  “O eskiden güçlü bir çocuktu.”
  “Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”

  Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükleri anlamdaş sözcüklerdir.

  Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak” sözcüğünü farklı cümlelerde kullanalım:

  I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
  II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
  III. Onun bu sözleri bana battı.
  IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
  V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.

  “Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cümlede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamında kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.
  Eş Anlamlı Sözcükler ve Örnek Cümleler

  güçlü – kuvvetli
  değerli – kıymetli
  beyaz – ak
  öykü – hikâye
  duygu – his
  yıl – sene
  konuk – misafir
  bencil – egoist
  ayrım – fark
  ayrıntı – detay
  öğretmen – muallim
  öğrenci – talebe
  dil – lisan
  görev – vazife
  sınav – imtihan
  ad – isim
  dize – mısra
  deneyim – tecrübe
  armağan – hediye
  yanlış – hata
  soru – sual
  uslu – akıllı
  okul – mektep
  sözcük – kelime
  basınç – tazyik
  kişi – şahıs
  gezi – seyahat
  gezgin – seyyah
  özverili – fedakâr  O eskiden güçlü bir çocuktu.
  Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli.

  Annesine çok değerli bir hediye almış.
  Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi.

  O yıllarda köyümüzde mektep yoktu.
  Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir.

  Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir.
  Bu işte tecrübe kazanmak yıllar alır.

  Geçen ay izlediğim filmin adı bir türlü aklıma gelmiyor.
  Çocuk doğmadan isim kavgasına başladınız.

  Manilerde asıl duygu, son iki dizede verilir.
  İki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir.
  Eş Anlamlı Kelimeler

  Görünüş= Zevahir
  Becerikli= Maharetli veya usta
  Başarı= Muvaffakiyet
  Egemenlik= Hükümranlık veya hâkimiyet
  Bayındırlık = İmar
  Doğa-Tabiat,
  Muallim-Öğretmen,
  Okul-Mektep,
  Şart-Koşul,
  Cebren-Zorla
  Yorum > Tefsir
  Bakış > Nazar
  Haber > Bilgi
  yaren=arkadaş
  akran=yaşıt
  yar=sevgili
  Ablak= Yayvan ve dolgun
  Şölen= Ziyafet
  Cengaver= Şavaşçı
  Bildirge= Beyanname
  Söyleşi= Sohbet

  anlamdaş kelimeler

  Anlamdaş Kelime Nedir?

  Yazılış ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir.
  NOT: Eş anlamlı sözcükler arasında hiçbir anlam farkı yoktur.
  Eş Anlamlı Sözcükler (Eş Anlamlı Kelimeler)

  Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavramı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığındaki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

  Eş Anlamlı Kelimelere Örnek

  ev-konut,
  imtihan-sınav,
  mektep-okul,
  hürriyet-özgürlük,
  bellek-hafıza,
  cevap-yanıt,
  kıla-vuz-rehber,
  amaç-gaye-hedef-maksat,
  kaybetmek-yitirmek

  sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş anlamlıdır.
  Eş Anlamlı Kelimelerin Kullanılışı

  Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek daha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “siyah”tır.
  Ancak;

  “Onun gibi kara gün dostu adam az bulunur.”

  cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “siyah” değil, “kötü”dür.

  “Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sormuşlar.”
  “Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”

  Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.

  “Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”
  “Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”

  Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcükleri Eş Anlamlı kelimelerdir.

  “O eskiden güçlü bir çocuktu.”
  “Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”

  Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükleri anlamdaş sözcüklerdir.

  Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak” sözcüğünü farklı cümlelerde kullanalım:

  I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
  II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
  III. Onun bu sözleri bana battı.
  IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
  V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.

  “Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cümlede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamında kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.
  Eş Anlamlı Sözcükler ve Örnek Cümleler


  1. güçlü – kuvvetli
  2. değerli – kıymetli
  3. beyaz – ak
  4. öykü – hikâye
  5. duygu – his
  6. yıl – sene
  7. konuk – misafir
  8. bencil – egoist
  9. ayrım – fark
  10. ayrıntı – detay
  11. öğretmen – muallim
  12. öğrenci – talebe
  13. dil – lisan
  14. görev – vazife
  15. sınav – imtihan
  16. ad – isim
  17. dize – mısra
  18. deneyim – tecrübe
  19. armağan – hediye
  20. yanlış – hata
  21. soru – sual
  22. uslu – akıllı
  23. okul – mektep
  24. sözcük – kelime
  25. basınç – tazyik
  26. kişi – şahıs
  27. gezi – seyahat
  28. gezgin – seyyah
  29. özverili – fedakâr

  O eskiden güçlü bir çocuktu.
  Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli.

  Annesine çok değerli bir hediye almış.
  Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi.

  O yıllarda köyümüzde mektep yoktu.
  Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir.

  Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir.
  Bu işte tecrübe kazanmak yıllar alır.

  Geçen ay izlediğim filmin adı bir türlü aklıma gelmiyor.
  Çocuk doğmadan isim kavgasına başladınız.

  Manilerde asıl duygu, son iki dizede verilir.
  İki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir.
  Eş Anlamlı Kelimeler


  1. Görünüş= Zevahir
  2. Becerikli= Maharetli veya usta
  3. Başarı= Muvaffakiyet
  4. Egemenlik= Hükümranlık veya hâkimiyet
  5. Bayındırlık = İmar
  6. Doğa-Tabiat,
  7. Muallim-Öğretmen,
  8. Okul-Mektep,
  9. Şart-Koşul,
  10. Cebren-Zorla
  11. Yorum > Tefsir
  12. Bakış > Nazar
  13. Haber > Bilgi
  14. yaren=arkadaş
  15. akran=yaşıt
  16. yar=sevgili
  17. Ablak= Yayvan ve dolgun
  18. Şölen= Ziyafet
  19. Cengaver= Şavaşçı
  20. Bildirge= Beyanname
  21. Söyleşi= Sohbet