Ankaranın Fethi

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 2 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


  1. Ankaranın Fethi
    Ankaranın Alınışı
    Ankaranın Ele Geçirilmesi


    Anadolu'nun mühim merkezlerinden birisi olan Ankara, merkezi Sivas olmak üzere kurulmuş bulunan Eretna Beyliği (1335-1381)'nin idaresi altında bulunmakta ve bu beyliğin en bati ucunda yer almakta idi. Alâüddîn Eratnanın 1352de ölümü üzerine, yerine geçen oğulları zamanındaki karışıklık, Ankara'yı bir müddet Karamanoğulları'na daha sonra da müstakil bir idarenin, Ahilerin eline geçmesine sebep oldu. Bu karışıklıklardan istifâde eden Orhan Gâzi, 1354de oğlu Süleymân Paşa kumandasında sevketmiş olduğu kuvvetlerle şehri zabtettirdi. Bu şehri Osmanlı ülkesine kattı. Böylece Osmanlıların doğu hududunda bulunan kuvvetli bir nokta elde edilmiş oldu.
    Ankara'nın Osmanlılar'a ilhakı mühim bir hadisedir. Bu hadise, Osmanlıları Sakarya ile Kızılırmak arasındaki topraklara hakim kılmıştır. Kızılırmak çevresinin bütünüyle fethi de bir mânâda Anadolu hâkimiyeti demekti. Ankara 1361-1362 arasında 1 yıl kadar Osmanlıların elinden çıkmışsa da, 1362'de Sultan Murad tarafından çevresi ile birlikte tekrar Osmanlılara kazandırılmıştı.