Ankara Arslanhane Camii Tarihi ve Özellikleri

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 1 Mar 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ankara Arslanhane Camii

  Yapılış Tarihi 13.yy ?
  Bani Emir Şerafeddin Çaşnigir
  Dönemi Selçuklu
  Ankara’nın Samanpazarı semtinde bulunan eser 13.yy.’a tarihlenmektedir.Yapıldığı bu tarihte çevresinde bulunan çok sayıdaki aslan heykelinden ötürü halk arasında Arslanhane olarak anılmaya başlanmıştır.Yapının orijinal adı Ahi Şerafeddin cami’dir.Yapının mimarı bilinmemektedir.Yalnız ahşap minberi üzerinde yer alan kitabesinden Selçuklu Sultanı Keykavus zamanında ahi kardeşler tarafından yaptırıldığını öğrenmekteyiz.Lakin caminin bu dönemden daha eskiye dayandığı araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir.İlk yapıldığı tarih olan 13.yy.’da banisinin Emir Şerafeddin Çaşnigir; 1290 yılında ise ahi kardeşler tarafından inşa edildiği bilinmektedir.Orijinal olan ahşap minberinin sanatkarı Neccar Ebubekir oğlu Mehmet’tir.

  MİMARİ ÖZELLİKLERİ
  Camii dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir.Harim mihraba dik, dört ahşap sütun dizisi ile beş sahına ayrılmıştır.Orta sahın yanlara göre daha geniş tutulmuş ve tavanı da daha yüksek inşa edilmiştir.Kirişlemesi üstten kaplamalıdır.Caminin esas girişi olan kesme taştan yapılmış ve bir taç kapı özelliği taşıyan kuzey kapısı, kadınlar mahfiline çıkmaktadır.Bu kapı orijinaldir ve mermerden yapılmıştır.Doğu ve Batı cephesinde bulunan diğer iki kapı ise caminin harimine açılmaktadır.Tuğla malzemeden yapılmıştır.Caminin yapımında kullanılan malzeme moloz taştır.Lakin bunun yanında Roma ve Bizans dönemlerine ait devşirme malzemelerinde kullanıldığı görülmektedir.Sütun başlıkları bunlara örnek verilebilir.Sütun başlıkları devşirme olsa da tavan çok itinalı bir işçilik göstermektedir.Ahşap konsol ve kirişlerle düz olarak yapılmış ve üzeri kiremitle örtülmüştür.Anadolu’nun ahşap direkli camilerinin en güzel örneklerinden biridir.Yapının mihrabı süsleme ve çini açısından tek örnektir.Yapımında altın oran kullanılmıştır.Mihrap nişi stalaktitli olup mozaik çiniler ile kaplanmıştır.Süslemesinde alçıda kullanılmıştır.En üst kısmında stilize edilmiş ejder motifi kullanılmıştır.Minber ise ceviz ağacından yapılmıştır ve mihrabıyla aynı derece de değerli özellikler taşımaktadır.Minberin kapısı, tacı, iki yan aynalıkları ve korkulukları zarif oymalar ile bezenmiştir.Camiinin minaresi ise sekiz köşeli bir pabuç kısmı üzerinde yükselen kalın yuvarlak gövdeli olup, gök mavisi ve lacivert çiniler ile süslenmiştir.Camiinin dışında Ahi Şerafeddin Türbesi bulunmaktadır.Bu camiinin önemi yalnızca Ankara’nın değil bütün Anadolu’nun asli karakterini ve kıymetini günümüze kadar koruyabilmiş olmasından gelmektedir.