Ankara Ahi Beyliği

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 13 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


  1. Ankara Ahi Beyliği hakkında bilgi,Ankara Ahi Beyliği kuruluş ve çöküşü,Ankara Ahi Beyliği ile ilgili bilgi,Ankara Ahi Beyliği

    Anadolu Beylikleri-Ankara Ahi Beyliği
    Ankara'yı merkez edinen ve şehirle civarında teşekkül eyliyen Ahi hükümeti, bir derviş-esnaf cumhuriyeti olup, bir bakıma Ortaçağ İtalyan site cumhuriyetlerine benzemektedir. Takriben 1290'da başlamış, 1354'e kadar aşağı yukarı 64 yıl devam etmiştir. 1308'e kadar Selçukoğulları'na, 1335'e kadar İlhanlılar'a, sonra Eretnaoğulları'na, nihayet Karamanoğulları'na bağlanmıştır, hiç bir zaman tam müstakil olmamışlardır. 1354'te Osmanoğlu Gazi Süleyman Paşa (Rumeli Fâtihi olan Velîahd-Şehzâde), Ankara'yı fethetmiş, Osmanlı devletine bağlamıştır. Bir ara Ankara, Karamanoğulları'nın eline geçmişse de, hemen yetişen Süleyman Paşa'nın kardeşi I. Sultan Murad, Ankara'yı kesin şekilde almıştır. Ankara, garip bir tecelli olarak 570 yıl kadar sonra, bu kere çok büyük bir Türk cumhuriyetine başkent olmuştur. Türkler'de cumhuriyet idaresi Atatürk'ten önce tamamen meçhul olduğu için, Ahi Cumhuriyeti dikkate değer. Ahiler, teşkilâtlanmış ve tasavvufî dervişlik esaslarına dayanan esnaf loncası başkanlarıdır. Osmanlı devletinin kuruluşunda rolleri mühimdir. Bununla beraber Ahi cumhurreislerinin, aynı aileden geldikleri anlaşılıyor. Ahi Şemseddin Yusuf Efendi'nin ailesi, çok nüfuz kazanmış olacaktır. Oğulları Ahi Hüseyin Efendi ile Ahi Kemâleddin Hasan Efendi'dir. Hüseyin Efendi'den sonra oğlu Mehmed Efendi, sonra onun oğlu II. Hüseyin Efendi'nin reis oldukları sanılıyor. II. Hüseyin Efendi'nin kardeşleri, Hasan ve Yusuf efendilerdir. Aslı Akhî şeklinde yazılan Ahi kelimesinin Arabça kardeşim mânâsına geldiği gibi, Türkçe akı/akhı kelimesinden bozulduğu rivayeti üzerinde de durulabilir.
     


Similar Threads: Ankara Beyliği
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Ankara Ahi Beyliği Hakkında Bilgi 25 Haziran 2009
Tarih Bölümü Ankara Savaşı sonrasında Balkanlarda büyük toprak kaybı yaşanmamasının sebepleri 4 Eylül 2016
Tarih Bölümü Ankara savaşının sonuçları maddeler halinde 30 Kasım 2015
Tarih Bölümü Ankara savaşı kimler arasında yapılmıştır özet 19 Kasım 2014
Tarih Bölümü Ankara savaşı hakkında kısa bilgi 4 Şubat 2013