Anayasa Tarihi

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 23 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. dünyadaki ilk anayasa nedir
  Anayasanın Tarihi
  Türkiye'de Anayasa tarihi

  Anayasa Tarihi

  Dünyanın ilk Anayasası
  Dünyada ilk Anayasa 17 81'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Bunu, 1789 Fransız Devrimi sonunda 1791'de bu ülkede kabul edilen Anayasa izledi.

  Türkiye'de Anayasa tarihi
  Türkiye'de ilk Anayasa Kanunu Esâsî adıyla 1876'da yapıldı rve bu A-nayasa'ya dayanılarak Birinci Meşrutiyet ilân edildi. Aynı zamanda Mebusan .Meclisi ile Âyân Meclisi'nden oluşan iki aşamalı bir yasama organı kuruldu. Fakat iki yıl sonra padişah Abdülhamİt II Anayasa'yı uygulamaktan vazgeçerek meclisleri dağıttı.
  Teşkilâtı Esasiye adını taşıyan ikinci Anayasa, 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 20 ocak 1921'de kabul edildi. Bu Anayasa'nın başlıca özelliklerinden biri egemenliğin kayıtsız şartsız Türk ulusuna ait olduğunu belirlemesiydi. 1923'te Cumhuriyet'İn ilânuıdan sonra Türkiye Cumfauriye-ti'nin ihtiyaçlarım karşılayacak modern ve demokratik bir Anayasa yapmak gerekti. 1924 yılında kurulan Anayasa komisyonu bazı yabancı devlet Anayasalarım da inceledikten sonra yeni bir Anayasa tasarısı hazırlayarak T.B.M.M.'ye sundu. 20 nisan 1924'te kabul edilen bu Anayasa'mn en belirgin özelliği kuvvetler birliği ilkesine dayanmasıdır. Önceleri *devrimlerin gerçekleştirilmesi, açısından çok yararlı olan bu ilke çokpartili döneme geçildikten sonra büyük sakıncalar doğurdu ye yürütme gücünün yasama gücüne egemen olmasıyla sonuçlandı. Bu sakınca 27 * Mayıs Devrîmi'ne ve dolayısıyla 1961 Anayasaşı'nın doğmasına yol açti.Anayasa Tarihi

  alıntı