Anadoluda Kurulan Medeniyetler ve devletler

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 30 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Anadoluda kurulan medeniyetler hangileri


  Mö 2000- Mö 600 Yılları Arasında Anadolu Medeniyetleri

  A)Hititler
  Anadoluya Kafkaslardan geldikleri tahmin edilmektedir Kızılırmak çevresinde kurulmuştur Başşehirleri Hattuşaş (Boğazköy)dır
  Hititler Suriye toprakları için Mısır ile yaptıkları savaş sonucunda Kadeş Antlaşmasını imzaladılar Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk antlaşmadır
  Hititlerde asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞInı başlatmışlardır
  Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır ( İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir )Hititler Asurlular tarafından yıkıldılar

  B)-Frigyalılar(Frigler)
  Orta Anadoluda(Sakarya nehri çevresinde) Mö 800 yıllarında devlet kurdular Başşehirleri Gordiondu Kimmerler tarafından yıkıldı Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE dir Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler

  C)-Lidyalılar
  Bugünkü Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgeye eski çağlarda Lidya deniliyordu Başkentleri Sardes(Sard)dır Lidyalılar ticarette geliştiler Tarihte PARAyı ilk kez kullanan Lidyalılardır Lidyalılar Efesten başlayıp, Mezopotamyadaki Ninovaya kadar uzanan KRAL YOLUnun açılmasında etkili oldular Lidyalılara Persler son vermiştir Lidyalıların kısa zamanda yıkılmasının sebebi, ordularının çeşitli kavimlerden toplanan ücretli askerlerden oluşmasıdır (Düzenli ve sürekli milli ordusunu oluşturamamıştır )

  D)-İyonlılar (İyonlar)
  İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İyiyonya denilirdi Yunanistandan gelen Akalar buradaki yerli halkla karışarak, şehir devletleri halinde yaşadılar Başlıca İyon şehirleri şunlardır Efes, Milet, İzmir, Foça, Bodrum Efesteki Artemis tapınağı İyonlara aittir İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi İyon Edebiyatının en önemli eseri Homerosun “İlyada ve Odesa destanı dır İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

  E)- Urartular
  Van Gölü ve çevresinde devlet kurmuşlardır Başşehirleri Tuşba (Van)dır Urartularda kral ülkeyi savaş tanrısı Haldi adına yönetirdi Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

  Kültür Ve Medeniyet Devlet Yönetimi

  1)- Anadoluda kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir Kral hem başkomutan, hem baş yargıç, hem de baş rahipti

  NOT: Bu durum kralın siyasi, Askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir Ayrıca kralın başrahip oluşu laik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır

  2)- Hititlerde asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu

  3)- Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi

  4)- İyonyalılar merkezi krallık yerine SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır

  DİN VE İNANIŞ:
  1)- Anadoluda çok tanrılı inanış mevcuttu
  2)- Hititler kendi tanrılarından başka Ön Asya tanrılarına, Lidyalılar da Yunan tanrılarına tapınmışlardı

  NOT: Bu durum Anadoluda dini etkileşimi yansıtmaktadır

  3)- Urartular ölümden sonra hayata inanmışlardı Bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koyuyorlardı
  4)- Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE dir
  5) Efesteki Artemis tapınağı İyonlara aittir
  6) Urartularda kral ülkeyi savaş tanrısı Haldi adına yönetirdi

  Sosyal Ve Ekonomik Hayat

  1)- Halk genellikle Asiller, Rahipler, Hürler ve Köleler olarak sınıflara ayrılmıştı
  2)- Anadoluda ekonomik hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu
  3)- Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi
  4)- Lidyalılar ticarette geliştiler Tarihte Parayı ilk kez kullanan Lidyalılardır
  5)- İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi
  6)- Lidyalılar Efesten başlayıp, Mezopotamyadaki Ninovaya kadar uzanan Kral Yolunun açılmasında etkili oldular

  İyonlılar(İyonlar)Yazı Dili Ve Edebiyat

  1)-Anadoluya yazı Asurlular tarafından getirilmiştir Hititler ve Urartular Asurlulardan aldıkları Çivi yazısını ve kendi buluşları olan HİYEROGLİF(resim yazısı) yazısını kullandılar

  2)- İyonlar ve Lidyalılar Fenike yazısını kullandılar Fenike yazısını batıya aktaran İYONLAR olmuştur

  3)- Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞInı başlatmışlardır

  4)- Hititler, Mısırlılarla tarihte bilinen ilk antlaşmayı (KADEŞ ANTLAŞMASI) imzaladılar (MÖ 1280) 5)- İyon Edebiyatının en önemli eseri Homerosun “İlyada ve Odesa destanı dır Hukuk Anadoluda kanunlar Mezopotamyadaki gibi kısasa kısas değildi

  Bilim Ve Sanat

  1)- Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır (İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir )

  2)- Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

  3)- İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

  4)- Hititler ve Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir Frigyalılar Tapetes adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler AnadoluYa Hakim Olan Devletler

  1)- Pers İmparatorluğu

  Anadolu M Ö 543-333 yılları arasında İranda kurulan Pers İmparatorluğunun hakimiyetinde kaldı

  2)-İskender İmparatorluğu

  Makedonya kralı II Filipin ölümüyle yerine geçen oğlu Büyük İskender Asya seferine çıkarak büyük bir imparatorluk oluşturmuştur

  Asya Seferi

  Büyük İskender bu seferle Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistanın bir bölümünü ele geçirdi Pers İmparotorluğuna son verdi Bu sefer dönüşünde yolda öldü HELENİSTİK MEDENİYET: Büyük İskenderin Asya seferi sırasında Yunan Medeniyeti ile Doğu Medeniyetleri birbirlerinden etkilendiler Böylece doğu ve batı medeniyetlerinin karışımından Hellenizm Medeniyeti ortaya çıktı İskenderin ölümünden sonra Anadoluda küçük krallıklar kuruldu Bunların başlıcaları

  a)Bitinya Krallığı
  Kuzeybatı Anadoluda

  b)Pontus Krallığı
  Karadenizde Bergama Krallığı

  Batı Anadoluda kurulmuştur Bergama kralları bilim, edebiyat ve sanata önem verdiler Koyun ve keçi derisinden Parşümen kağıdını icat ettiler Bu sayede pek çok kitap günümüze geldi Yine Bergama Krallığı Döneminde yapılan ZEUS tapınağı meşhurdur

  3)- Roma İmparatorluğu

  İtalyada kurulan bu devlet kısa zamanda Avrupa, Asya ve Afrika topraklarına yayılmıştır 395 yılında Batı ve doğu Roma imparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma (Bizans) ise 1453′te yıkılmıştır Bozdoğan Kemeri(istanbul), Çemberlitaş(istanbul), Ogüst Mabedi ve Roma Hamamı (Ankara), Aspendos Tiyatrosu (Antalya) Romalılardan kalan ünlü eserlerlerdir Romalılar Mısırlılardan aldıkları Güneş takvimini Jülyen Takvimi adıyla geliştirdiler Fenikelilerin bulduğu harf yazısı(alfabe), İyonlar yoluyla Yunanlılara ve onlardan da Romalılara geçmiş, Romalılar bunu geliştirerek LATİN ALFABESİNİ oluşturmuşlardır Romada ilk yazılı kanunlar 12 Levha Kanunlarıdır Roma kanunları günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturur
  4)- BİZANS İMPARATORLUĞU(DOĞU ROMA İMP ): Merkezi İstanbul olan bu devlet 1453′te Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıştır Ayasofya, Aya İrini, Hora, Sergios ve Baküs kiliseleri ile Yerebatan ve Binbirdirek Sarnıçları en ünlü eserleridir
   


Similar Threads: Anadoluda Kurulan
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri ve Önemi nedir 25 Şubat 2011
Tarih Bölümü Anadoluda Kurulan İlk Türk Devletleri Haritası 1 Şubat 2011
Tarih Bölümü İlkçağda Anadoluda Yaşamış Uygarlıklar Hakkında Bilgi 2 Mayıs 2011
Tarih Bölümü Anadoluda Türk Birliğinin Sağlanması 30 Ocak 2011
Tarih Bölümü Anadolu'da Kurulan İlk Türk beylikleri ve Özellikleri 16 Nisan 2013