Anadolu İletişim Meslek Liseleri

'Etüt Merkezi' forumunda Wish tarafından 9 Tem 2009 tarihinde açılan konu

 1. ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ
  ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ TANITIM ve PROGRAMLARI
  ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİNE NASIL KAYIT YAPILIR
  ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ ALT BÖLÜMLERİ


  Toplumların gelişmesi ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması ve iletişimin ön plâna çıkması sonucu önem kazanan iletişim alanında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli insan gücünü yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.

  Bu okullarda, ilk açıldıkları öğretim yılından 2001-2002 Öğretim Yılına kadar tek tip İletişim Programı uygulanmıştır. 2001-2002 Öğretim Yılından itibaren tek tip İletişim Programı yerine; Gazetecilik, Radyo-Televizyon ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programları uygulanmaya başlanmıştır.

  Bu okullarımızda;

  a- Gazetecilik,

  b- Radyo-Televizyon,

  c- Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  programları bulunmaktadır. (Yörenin ve çevrenin özellikleri de dikkate alınarak yukarıda bulunan programların tamamı veya ihtiyaç duyulanları okul müdürlüklerince mevzuatına göre açılmaktadır.)

  a- Gazetecilik

  Dünyada meydana gelen ve toplumları ilgilendireceği veya etkileyeceği düşünülen olayların yazılı ve sözlü basına iletilmesini sağlayan meslek programıdır.

  Gazetecilik Bölümünde; Psikoloji, Haberleşme Hukuku, Gazete Yayımlama Teknikleri, Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, Basın- Yayın Teknikleri, Basın-Yayın Tarihi, Temel Fotoğrafçılık, Diksiyon, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Gazetecilik Teknikleri, Gazetecilik Uygulamaları,

  b- Radyo Televizyon

  Radyo televizyon muhabirliği, ışıklandırma, seslendirme, kameramanlık, senaryo yazımı ve benzeri alanlarda ülkemiz yayın kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu teknik ara insan gücü yetiştiren bir meslek programıdır.

  Bu programda; Radyo-Televizyon Program Yapımı, Radyo-Televizyon Program Türleri, Radyo-Televizyon Haberciliği, Temel Elektronik Bilgisi, Ses ve Görüntü Kayıt Cihazları, Radyo-Televizyon Uygulamaları gibi dersler okutulmaktadır.

  c- Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yetişmiş işgücü sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir meslek programıdır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık, kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlardaki açığı kapatmak için uğraş vermektedir.

  Bu programda; Kişiler Arası İletişim ve Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları, Tanıtma Yöntemleri ve Reklam, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kampanyaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uygulamaları, Bilgisayar, Okuma ve Anlatım Teknikleri gibi dersler okutulmaktadır.

  Son sınıftan itibaren öğrenciler, 3308 Sayılı Kanun hükümlerine göre haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda, haftada üç gün uygulamalı eğitimlerini seçtikleri bölüm programlarına göre Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Alanlarında faaliyette bulunan işyerlerinde yapmaktadırlar.

  İşyerlerindeki beceri eğitimi sırasında öğrencilere, yaşlarına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı olmamak üzere ücret ödenmekte ve Bakanlık imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır.

  Yabancı dil bilen, bilgisayar kullanma becerisi kazanan, iş ve insan ilişkileri kurabilme davranışlarına sahip olan öğrenciler, alanlarında nitelikli meslek elemanı olarak yetişmektedirler.

  Mezunlar, Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında faaliyette bulunan, kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de kurup çalıştırabilirler.

  Anadolu İletişim Meslek Liselerinden mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler.

  4702 sayılı Yasa ile, herhangi bir alanda çalışabilmek veya işyeri açabilmek için, o alanda meslekî eğitim görmüş olmak zorunluluğu getirilmiştir.
   
 2. Cevap: Anadolu İletişim Meslek Liseleri

  ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ,
  ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ TURİZM ALANI İLE
  ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİNE KAYIT-KABUL ESASLARI


  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Turizm Alanı ve Anadolu İletişim Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu öğrenciler merkezi sistem öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile kabul edilirler. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olan öğrenciler ayrıca mülâkata tabi tutulurlar.

  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Turizm Alanı ve Anadolu İletişim Meslek Liselerine; kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı ve burslu okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili mevzuat hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağ-ır. Cinsiyetlerine uygun pansiyon ve kontenjan bulunmaması halinde bu haktan yararlanamazlar. Bu öğrencilerde ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmış olmak şartı aranmaz.

  Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip başarılı olmaları gerekir.

  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Turizm Alanı ve Anadolu İletişim Meslek Liselerine; alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

  1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  2- İlköğretim okulu mezunu olmak.

  3- Sağlığı ve fiziki durumu bu eğitim ile ilgili sektörde görev yapmaya uygun

  olmak.

  4- İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak.

  5- Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula bir süre devam etmemiş olmak

  6- Merkezi Sınav sisteminde ve okul müdürlüğünce yapılacak mülâkatta başarılı olmak.
   
Yükleniyor...