Anadolu Ajansının Milli Mücadelenin başlarında kurulması neden önemliydi?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 16 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. Anadolu Ajansı, Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki doğru haberleri halka ve Dünya'ya duyurmak gereğiyle (amacıyla) 6 Nisan 1920'de kuruldu.

  Kurtuluş Savaşı'ndaki doğru ve gerektiği kadar bilgileri Türk vatanına ve başka uluslara duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulmuştur.

  Anadolu Ajansının tarihi, Türkiye Cumhuriyetinin tarihi ile adeta özdeştir. Öyle ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920de kurulan Anadolu Ajansı, devleti kuran bu kurumun çıkardığı ilk yasaları duyurdu; Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşının her aşamasına, Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti.

  Anadolu Ajansı, Milli Mücadelenin başlarında, girişilen milli davanın sesinin her yana duyurulmasına yönelik doğru ve yansız haberciliğe duyulan büyük ihtiyaçtan ortaya çıktı.

  Anadolu Ajansı kurulmadan önce; I Dünya Savaşından yenik çıkmış, 30 Ekim 1918de ağır koşullar içeren Mondros Mütarekesini imzalamış Osmanlı İmparatorluğu merkezinde, Türkiye-Havas Reuter ajansı çalışmalarını sürdürmekteydi Mondros Mütarekesinin ardından İstanbulu fiilen işgal eden Müttefikler ile Damat Ferit Paşa Hükümeti arasında varılan uzlaşma gereğince yabancılara haber imtiyazı verilerek kurulan Türkiye-Havas Reuter ajansının yayınladığı haberler, Türkiyenin çıkarlarına değildi Mustafa Kemal Paşa da bu ajansın uydurma, karışıklık çıkarmaya ve zihinleri bulandırmaya yönelik haberlerinden rahatsızlık duymaktaydı.

  İzmirin 15 Mayıs 1919da Yunanlılar tarafından işgalinden dört gün sonra 19 Mayısta Samsuna çıkarak Milli Mücadele'nin meşalesini tutuşturan Mustafa Kemal Paşa, Anadoluda giriştiği kurtuluş hareketinin sesini duyurmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulundu AAnın kuruluşundan önce, 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde toplanan Sivas Kongresinde alınan kararların duyurulması amacıyla adını kendi koyduğu İrade-i Milliye gazetesinin 14 Eylül 1919da yayınlanmasını sağlayan Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919da Ankaraya gelişinden hemen sonra, ilk işlerden biri olarak gazete konusuna el attı ve 10 Ocak 1920de yayın hayatına başlamasına öncülük ettiği Hakimiyet-i Milliye gazetesinin de adını koydu.