Ana Gibi Yâr Olmaz

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Semerkand tarafından 21 Temmuz 2008 tarihinde açılan konu


 1. Ana Gibi Yâr Olmaz

  Atalarımız;

  "Ana gibi yâr, vatan gibi diyâr olmaz." demişlerdir.

  Hakîkaten dünyâyı diyâr diyâr gezsek, anamız gibi bizi bağrına basarak sevecek ve şefkatle kucaklayacak bir ana bulamayız. İnsan, hanımı gibisini veya ondan daha iyisini her yerde bulabilir, fakat ana gibisini hiç bir diyârda bulamaz.

  Âile içinde çocuk üzerinde en çok hakkı olan ve hizmeti geçen annedir. Anne, hâmile kaldığı andan itibâren çocuk yüzünden sıkıntı çekmeye başlar. Doğum sırasında bu sıkıntı, zirveye ulaşır. Kimi zaman doğum, annenin hayâtına mâl olur.

  Annenin esas hizmeti, doğumdan sonra başlar. Çocuğun emzirilmesi, giydirilmesi, temizliğinin yapılması, terbiye edilmesi ve tedâvîsi gibi ardı arkası kesilmeden ömür boyu sürecek bir hizmet dönemi içersine girer.

  Cenâb-ı Hakk’ın özellikle annelere lutfettiği şefkat duygusu, anneleri; istirâhatini, sıhhatini, yeme-içme ve giyinmesini düşünmeden bütün imkânlarıyla çocuğuna hizmete sevkeder.

  Annenin bu sonu ve sınırı olmayan fedâkârlıklarının bedelini, evlâdın maddî bir karşlıkla ödemesi mümkün değildir.

  Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in huzuruna bir adam geldi ve:

  "Yâ Rasûlallâh! Anam iyice ihtiyarladı. Ben onu kendi ellerimle yediriyor, içiriyor ve sırtımda taşıyorum.. Hâsılı her türlü ihtiyâcını karşılıyorum.. Mükâfâta hak kazandım mı?." dedi.

  Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz cevâben:

  "Hayır, bu senin yaptıkların, ananın senin üzerindeki haklarının yüzde birine bile karşılık değildir. Fakat sen, iyilik ediyorsun. Allâh sana bu az iyilik karşılığında çok sevap verir." buyurdular. (20)

  Hz. Peygamber (s.a.v.)’in:

  "Cennet annelerin ayakları altındadır." (21) hadîs-i şerîfi de annelerin lâyık oldukları yüce mertebeyi belirlemekte ve erkekle eşit olmaktan öte üstün haklara sahib bulunduklarına işaret etmektedir.

  İbn-i Amr (r.a.) anlatıyor:

  "Bir adam cihâda iştirâk etmek için Hz. Peygamber (s.a.v.)’den izin istedi. Rasûlullâh (s.a.v.):

  "Annen, baban sağ mı?" diye sordu. Adam:

  "Evet." deyince Rasûlullâh (s.a.v.):

  "Onlara hizmet de cihâd sayılır, sen onlara
   


Similar Threads: Gibi Yâr
Forum Başlık Tarih
Ayetler ve Hadisler Kafirlere uyarı fayda vermez 10 Mayıs 2013
Ayetler ve Hadisler Allah her şeyi niçin bir ölçüye göre yaratmıştır örnek ayet meali 23 Şubat 2012
Ayetler ve Hadisler Allah'ın Mümin Mücahidlere Yardımı Hakkında Ayetler 10 Aralık 2012
Ayetler ve Hadisler İnsanın Paylaşma Ve Yardımlaşma İhtiyacı Ayetler 12 Şubat 2012
Ayetler ve Hadisler Allah'ın yardımına layık olanlar hakkında ayetler 9 Aralık 2012