Amr Bin Şurahbil Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 27 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. Amr Bin Şurahbil Hayatı
    Amr Bin Şurahbil Biyografi

    Amr Bin Şurahbil Tabin devri alim ve evliyasından. İsmi Amr bin Şurahbil, künyesi Ebu Meysere'dir. Hemedan'da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 683 (H.63) senesi Kufe'de vefat etti.

    Amr bin Şurahbil, Eshâb-ı kiramdan Abdullah bin Mes'ûd hazretlerinin önde gelen talebelerinden idi. Hazret-i Ömer, hazret-i Ali, hazret-i Huzeyfe, hazret-i Selmân ve hazret-Aişe validemizden ve daha bir çok sahabîden hadis-i şerif rivâyetinde bulundu. Kendisi de Ebu Vail Şakik bin Seleme, Ebû İshâk es-Sebîî, Şa'bî ve Mesrûk gibi hadîs âlimlerinden hadîs-i şerîf öğrendi. Amr Bin Şurahbil Vadiaoğulları Mescidinde imamlık yapması sebebiyle Vâdiî nisbesiyle de anıldı. Rivayetleri İbn-i Mace'nin Es-Sünen'i dışında Kütüb-i Sitte'de yer aldı. Sıffîn muhârebesinde hazret-i Ali'nin yanında idi.

    Amr bin Şurahbil, zamanının alimleri tarafından medhedildi. Âlimler ondan daha fazîletli kişi görmediklerini söylemişlerdir. O, Allahü tealanın korkusundan Keşke annem beni doğurmasaydı." der ve çok ağlardı. Çok cömert olup, dünyâ malına değer vermezdi. Amr Bin Şurahbil Çok namaz kıldığı için dizleri nasır bağlamıştı. Cahiliyye adet ve geleneklerinden uzak durur, bilhassa Eshab-ı kiramın yaşayış ve davranışlarına uymaya çalışırdı. Vefatı, Abdullah bin Ziyâd'ın vâliliği döneminde olmuştu.