Amr Bin Mürre Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 26 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Amr Bin Mürre Kimdir Hayatı
  Amr Bin Mürre Kimdir Biyografi

  Amr Bin Mürre Asrının meşhûr hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebu Abdurrahmandır.
  Amr Bin Mürre'nin Doğum târihi bilinmemektedir.
  Hicretin 116 (m. 734) senesinde vefat etti. İlim alıp hadîs rivâyet ettiği zâtlar, Abdullah bin Ebî Evfa,
  Said bin Müseyyeb, Abdurrahman bin Ebî Leyla, Abdullah bin Hâris, Amr bin Meymûn ve diğer âlimlerdir. Asrın âlimleri onun eimme-i hâfızdan olduğunu söylemiştir. Yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere bilirdi. Bu bakımdan hadîs ilminde hafızdır.

  Amr bin Mürreden, kendi oğlu Abdullah, Zeyd bin Enise, Kays bin Rebî, İmâm-ı Ameşİdrîs bin
  Yezîd, Husayn ve diğer hadîs alimleri hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.
  Abdurrahman bin Mehdî Onun hakkında şöyle demiştir O Kûfede yetişen hadîs hâfızlarından biridir.Şube bin Haccâc da Amr bin
  Mürreyi namaz kılarken gördüm. Duâsı kabul olunmadıkça namazdan çıkmayacak gibi namaz kılıyordu.
  Süfyân-ı Sevrî der ki; Misara: “Gördüğün kimselerin en fazîletlisi kimdir? diye sordum. O da “Amr
  bin Mürreden daha fazîletli bir kimse görmedim. O, öylesine duâ ederdi ki, ben halini görüp, duâsı kabul
  olundu derdim dedi. Selîm bin Rüstem şöyle anlatır.

  Amr bin Mürrenin huzurunda ders okuduğum sırada hep “Yâ Rabbi! Beni, seni tanıyanlardan ve emrine uyanlardan eyle diye duâ ederdi. Abdullah bin
  Meysere de, “Biz Amr bin Mürrenin cenâzesinde bulunduk, o çok hayırlı ve üstün bir zât idi.demiştir.
  Amr bin Mürre (r.a.) buyurdular ki: “Allahü teâlâ imân edip, kulluk yapan bir mümine azab etmez. Onun
  emirlerine uyup, yasakladıklarından sakınan müminin yüzü kara çıkmaz.

  Kim dünyâya yönelip, dünyâlık peşinde koşarsa ahiretini yıkar. Kim ahirete faydalı amel yaparsa
  dünyâya düşkün olmaktan kurtulur. Böylece fanî olanı verip, bakî olanı alır.

  “Şeytan der ki; insan kızdığı zaman ben yanına yaklaşırım, sevindiği zamanda kalbine vesvese
  veririm. Kendini kontrol etmezse, elimden nasıl kurtulur.

  İmâm-ı Ameş, Amr bin Mürre yolu ile gelen rivâyette Abdullah bin Hâris şöyle anlattı:

  Bir kimse bir cemaate selâm verirse, onun derece itibari ile fazîleti vardır. Şayet selâm verdiği
  kimseler onun selâmına karşılık vermezlerse melekler onun selâmına karşılık verir, öbürlerine de lanet
  eder.