Âmenerresûlü'nün Fazîleti

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Aysell tarafından 21 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Amenerresülü duasının fazileti

  Amenerresülü okunuşu ve anlamı

  [​IMG]

  Amenerresülü okunuşu : Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

  Anlamı: O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü'minler de (onlardan) her biri ALLAH'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. "Onun (ALLAH'ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır" dediler. ALLAH hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. "Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et."


  Fazileti:

  1-)Bakara suresinin son iki ayeti olan Amenerrasulüyü her gece okumak,Efendimizin sünneti olup,bizim de bu sünnete uymamız en büyük fazilet sayılır.

  2-)Bakara suresinin son iki ayetini okuyan kimse bu sayede dünya ve ahiret saadetine nail olur,bu iki ayet o kimseyi kötülüklerin her çeşidinden korur Allahın izni ile.

  3-)Bu ayetler imanın tesdidine ve dolayısıyla her gece yeniden manevi bir güç kazanmaya vesile olur.

  4-)Amenerrasulü, dua olarak kişinin dünya ve ahiret hayırlarının hepsini her gün Allah Tealadan bir kere daha temenni etmesi anlamına gelir.

  (Gece Âmenerresülüyü okuyana her şey için yeterlidir Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana geceyi ibâdetle geçirmiş sevabı verilir) [Şira]

  (Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiç bir peygambere verilmeyen Bekara sûresinin son âyetleri [Âmenerresülü] verildi) [İ Ahmed]

  İslam büyükleri de buyuruyor ki:
  Akıllı insan Âmenerresülüyü okumadan yatmaz (Ömer bin Hattab)

  (Bekara suresinin sonundan üç âyeti okumadan yatana akıllı denmez (Ali bin Ebu Talib)


  (Bir rahmet Kuran ve duâ olan Bekara sûresinin son iki ayetini öğrenin çoluk çocuğunuza da öğretin) [Hâkim]

  (Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin kabrine götürmekte acele edin Kabrinde onun başucunda Fatiha ayak ucunda ise Bekara suresinin sonunu okuyun) [Taberani]

  (Gece Bekara suresinin son iki ayetini [Âmenerresülüyü] okuyana bu iki âyet her şey için kâfidir) [Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi İMâce]