Ameliyathane hizmetleri teknikerliği

'Sosyal Konular' forumunda ZeuS tarafından 22 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. ameliyathane hizmetleri teknikerliği
  ameliyathane hizmetleri teknikeri,
  ameliyathane hizmetleri teknikerliği nedir

  Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personeline ameliyathane hizmetleri teknikeri,mesleğe de ameliyathane hizmetleri teknikerliği denir.  Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, ameliyathane sorumlu uzmanı veya uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında;
  Ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar,
  Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur,
  Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptan
  arındırma) yaparak muhafazasını sağlar,
  Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini,
  muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar,
  Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar,
  Kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder.

  Mesleğin eğitimine girebilmek için;
  Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  Meslek liselerinin “Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Acil Tıp
  Teknisyenliği ile İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği bölümlerinden mezun
  olanlar alanından mezun olanlar “Ameliyathane Hizmetleri önlisans programına
  sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri,
  Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate
  alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler..

  Ameliyathane hizmetleri programında önlisans düzeyinde 2 yıl süreli eğitim
  verilmektedir.
  Eğitim süresince Ameliyathane Teknolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Davranış Bilimleri,
  Enfeksiyon Hastalıkları, İlkyardım, Terminoloji, Türk Dili, Atatürk İlke ve
  İnkılapları Tarihi, Yabancı Dil, Sterilizasyon, Kişilerarası İlişkiler, Cerrahi Hastalıkları Bilgisi, Ameliyathane Uygulamaları, Anesteziye Giriş, Hastane İdaresi,
  ENF Temel Bilgiler Bilimi dersleri okutulmaktadır.
  Ayrıca Kamu veya Özel hastanelerin ameliyathanelerinde I. Sınıfta 20 gün, II.
  Sınıfta 40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.

  Eğitimi başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması ve “Ameliyathane Hizmetleri
  Teknikeri ünvanı verilir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Ameliyathane hizmetleri mezunları, özel ve resmi hastanelerin ameliyathane
  ünitelerinde çalışabilirler. Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması
  ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir.
  Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması
  nedeniyle iş bulma imkanları yüksektir.