Amasyanın Tarihi Eserleri

'Türkiyem' forumunda Aysell tarafından 30 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


 1. Amasya ilinin tarihi yerleri
  Amasyanın tarihi yerleri, eserleri
  Amasya ili tarihi eserleri  Amasya ilinin tarihi eserlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  Amasya Kalesi


  [​IMG]

  Şehri savunmak için en elverişli yer olan Harşena Dağı üzerinde kurulmuştur. Kale içi kesme taş, sur duvarları moloz taştan yapılmış olup sekiz savunma kademesine sahiptir. Erken Tunç Çağından (M.Ö. 3200) itibaren Osmanlı sonuna kadar savunma amaçlı kullanılmıştır.

  Kaleköy Kalesi

  Amasya-Tokat Karayolunun 24. kmsinden kuzeye ayrılan stabilize yolun 4.kmsinde bulunan Kaleköyünün kuzeyindeki kayalık alan üzerinde bulunmaktadır.

  Roma Döneminde bölgeden geçen kervan yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilmiştir.

  Gökçeli Kalesi

  Amasya Göynücek İlçesinin 8 km kuzeybatısında, Gökçeli Köyünün yaklaşık bir km. kuzeydoğusundaki kayalık üzerinde, Çekerek Vadisine hakim bir mevkiide yer almaktadır. Romalılar döneminde garnizon olarak kullanılmıştır. .

  Baraklı Kalesi

  Taşova İlçesi Özbaraklı Beldesinin güneyinde, yaklaşık 2 km uzaklıktadır. Romalılar döneminde,
  bölgeden geçen kervan yolunun güvenliğini sağlamak üzere inşa edilmiştir.
  Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı

  Helenistik Dönemde, Harşena Dağı nın güney eteklerindeki kalker kayalara oyularak, anıtsal boyutta mezar odası olarak yapılmıştır. Antik Çağ yazarı Strabon, mezarların krallara ait olduğunu belirtmektedir. Bu ören yeri içerisinde 15.yy. Osmanlı Dönemine ait iki adet özel hamam yer almaktadır.

  Aynalı Mağara

  Ziyaret Beldesi yolu üzerinde, Helenistik Döneme ait olup en iyi işlenmiş ve tamamlanmış anıtsal kaya mezarıdır. İçerisinde mezar odası ve tavandan zemine kadar; kahverengi ve kırmızı boya ile yapılmış Hz Meryem ve On İki Havari tasvirlerinden oluşan Bizans Dönemi duvar resimleri bulunmaktadır. Yeşilırmak vadisi içerisinde 25 civarında kaya mezarı bulunmaktadır.

  Ferhat Su Kanalı

  Geç Hellenistik - Erken Roma dönemine aittir. Antik Amasya Kentinin su ihtiyacını karşılamak üzere yapılmıştır. Kayalar oyulup tüneller açılarak, yer yer duvar şeklinde tonozlu bir biçimde arazi eğimine göre, su terazisi sistemine uygun olarak yapılmıştır. Bu durumuyla ünlü “Ferhat ile Şirin Efsanesine konu edilmiş olup, halk arasında “Ferhat Su Kanalı olarak bilinmektedir.

  Kanalın Ferhatarası Mevkiinde, karayoluna paralel olarak yaklaşık 2 km.uzunluğundaki bölümü görsel olarak izlenebilmektedir.

  Yassıçal Sunağı

  Yassıçal Beldesinin 3 km. güney batısında, Erbaa–Horoztepeden Zela (Zile) Kentine uzanan Antik Roma Yolu üzerinde yer almaktadır.

  Geç Helenistik-Erken Roma dönemlerinde dini törenlerin yapıldığı kutsal alandır. Etrafı “Temenna Duvarı ile çevrili olup ortasında “Altar (sunak) bulunmaktadır. Ancak günümüzde sadece yıkık çevre duvarlarını görmek mümkündür. Halk arasında “Büyük Evliya Tepesi olarak anılmaktadır.

  Fethiye Camii

  Fethiye Mahallesinde yer almaktadır. Kilise ıken Danışmendli Fetih Gazi 1116 yılında camiye çevirtmiş. Değişik dönemlerde tamir görmüş olan yapıya 1883 yılında (İncezade) Hacı Mehmet Arif tarafından minare ilave edilmiş, 1939 depreminden sonra yeniden onarılmıştır.

  Burmalı Minare Camii

  Dere Mahallesinde yer almaktadır. Selçuklu Sultanı II Gıyasettin Keyhüsrev zamanında, Vezir Ferruh ve kardeşi Haznedar Yusuf tarafından (1237-1247) tarihleri arasında yaptırılmıştır. 1590 da deprem ile, 1602 de yangın sonunda hasar gören bina onarım görmüş, daha önce ahşap olan minare burmalı olarak yapılmıştır.

  Ahşap minberi kitabeli olup Mahkeme Camii olarak da bilinmektedir.

  Çilehane Camii

  Sofular Mahallesinde, Pirler Parkı karşısındadır. Yakup Paşa tarafından 1413 yılında yaptırılmış olup mescit, türbe ve çile hücrelerinden oluşmakta olan bir Halveti Tekkesi'dir.

  Gümüşlü Camii

  Gümüşlü Mahallesi'nde olup ilk defa Gümüşlüzade Taceddin Mahmut Çelebi tarafından 1326 yılında yaptırılmıştır.

  Kare plân şemasına sahip olan eser, ahşap kubbe ile örtülüdür.

  Bayezıd Paşa Camii

  Kunç Köprü nün kuzey doğusundadır. Çelebi Mehmed devrinde, Amasya Valisi Bayezid Paşa tarafından 1414 yılında yaptırılmıştır.

  Ters T plan şemasına sahip zaviyeli camilerdendir. Son cemaat mahalini çevreleyen mermer üzerindeki geometrik süslemeler, dikkat çekici özelikleri arasında yer almaktadır.
    2. Cevap: Amasyanın Tarihi Eserleri

  Yörgüç Paşa Camii

  Gökmedrese Mahallesindedir. Sultan II. Muradın vezirlerinden Atabey Abdullah Oğlu Yörgüç Paşa tarafından 1428 yılında yaptırılmıştır.

  Ters T plan tipinde olan eserin, dış duvarları kesme taştandır. Giriş cephesi kemerlerinde kırmızı ve beyaz mermer geçmeler yapının görünümüne ayrı bir güzellik katmıştır.

  II. Bayezid Külliyesi

  Sultan II. Bayezıd adına 1486da Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından; cami, medrese, imaret, türbe, şadırvan ve çeşmeden ibaret külliye olarak yapılmıştır. 15.yüzyılın son çeyreğinde yan mekanlı camii mimarisinin gelişmiş bir örneğidir.Yapının kuzeyinde altı adet sütunun taşıdığı kemerler üzerine beş kubbeli son cemaat yeri ve içeride ise mihrap ekseni üzerinde büyük ve geniş bir kemer açıklığı ile birbirine bağlanmış arka arkaya iki kubbeyle örtülü dikdörtgen bir mekan ve buraya açılan üçer kubbeli yan mekanlardan ibarettir.

  Mihrap, minber ve taç kapısı genel olarak sade olup beyaz mermerden özenli biçimde yapılmıştır. İhtişamlı taç kapısı, kitabesi, silmeleri, statikleri ile zarif ve özenlidir. Ayrıca ahşap pencere kanatları, 15. y.y. ahşap kündekari tekniğinin en güzel örneklerindendir.

  Caminin batısında, (U) planlı revaklı açık avlulu, onsekiz hücreden ibaret medrese yer almaktadır.

  Yapı günümüzde İl Halk kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

  Caminin doğusunda, (L) plânlı imaret yapısı bulunmaktadır. Bugün, esas fonksiyonuna uygun olarak Amasya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının aşevi olarak faaliyet göstermektedir.

  Her iki minare hizasında bulunan yaşlı çınar ağaçlarının külliye ile yaşıt olduğu tahmin edilmektedir.

  Mehmet Paşa Camii

  Mehmet Paşa Mahallesinde Pirinççi Caddesi üzerindedir.

  Kitabesine göre, Sultan II. Bayezidin vezirlerinden Hızır Paşa Oğlu Mehmet Paşa tarafından 1485 yılında yaptırılmıştır.

  Caminin sade mimarisinin aksine mermerden çok sanatlı biçimde işlenmiş minberi mermer işlemeciliğinin seçkin örneklerindendir.

  Caminin ahşap kapı kanatları halen Amasya Müzesinde teşhir edilmektedir.

  Şamlar (Ayas Ağa) Camii

  Şamlar Mahallesinde bulunmaktadır. Sultan II. Bayezidın Kapı Ağası Ayas Ağa tarafından 1495 yılında yaptırılmıştır. Kare planda ve tek kubbeli olan caminin beden duvarları moloz taştan örülmüştür. Cami avlusunu üç taraftan medrese odaları çevirmektedir.

  Hatuniye Camii

  Hatuniye Mahallesinde bulunmaktadır. Sultan II. Bayezidin hanımı ve Şehzade Ahmetin annesi Bülbül Hatun tarafından 1510 yılında yaptırılmıştır.

  Şirvanlı (Azeriler) Camii

  Bayezid Paşa Mahallesi'ndedir. Karabağlı Şeyh Hacı Mahmut Efendi tarafından Azerbaycanın Şirvan kentinden toplanan yardımlarla 1876 yılında başlanmış ve 1895 te bitirilmiştir.

  Kare planda olan caminin kuzey cephesinde dört sütunlu ve üç kemerli son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin doğusunda yine kare planlı fakat camiden daha küçük ve camiye bitişik türbe bulunmaktadır. Türbede Mir Hazma Nigari medfun bulunmaktadır.

  Kara Mustafa Paşa Camii

  Merzifon ilçesinin Gazi Mahbup Mahallesi'ndedir.1666 tarihinde yapılmıştır. Tümüyle dikdörtgen plânda olan asıl ibadet mekânı iki bölümden oluşmuştur. Tek kubbeli ana bölüme, kuzeyde kubbe ağırlığı, üç kemer ve iki paye üzerine bindirilmiş, böylece kuzey duvarı geriye alınarak, mekan boyuna olarak genişletilmiştir. Payeler arasında kalan kısımlardan orta bölüm yarım kubbeli büyük bir niş halinde, yanlar ise birer küçük kubbe ile örtülerek, esas ibadet mekânı ile birleştirilmiştir. Orta kısımdaki nişin yüksekliği yanlara göre daha yüksek tutulmuş ve tek düzelik ortadan kaldırılarak iç mekana değişik bir görünüm getirilmiştir. Asıl ibadet mekanının üzerini örten büyük kubbenin geçişi köşe trompları ile sağlanmıştır.

  Dış cephesi, tamamıyla kesme taştan yapılmıştır. İbadet mekanının üzeri büyükçe bir kubbe ile örtülüdür. Sekizgen kubbe kasnağının köşe boşlukları yine sekizgen ağırlık kuleleri ile desteklenmiş ve estetik açıdan bir bütünlük sağlanmıştır.

  1900lü yıllarda sekizgen planda yapılan şadırvanın kalem işi süslemeleri Zileli Emin tarafından yapılmış olup, süslemelerde eski İstanbul tanımlanmıştır.

  Gök Medrese

  Amasya Valisi Seyfettin Torumtay tarafından 1267 yılında yaptırılmıştır. Cami, türbe ve medrese fonksiyonlu tipik Selçuklu eseridir. Kümbet üzeri mavi (turkuaz) çinilerle süslendiği için külliyeye Gök Medrese adı verilmiştir.

  Haliliye Medresesi

  Gümüşhacıköy İlçesi, Gümüş Beldesinde yer almaktadır. Çelebi Sultan Mahmed in Gümüş Madeni Emirliğine tayin ettiği Halil Paşa tarafından 1415 yılında yaptırılmıştır. Dikdörtgen avlunun etrafını ahşap ve sivri kemerli, düz tavanlı revaklar çevirmekte olup, arka kısımlarda medrese odaları ve dershaneler sıralanmaktadır.

  Çelebi Mehmed Medresesi ve Saat Kulesi

  Merzifon İlçesinde bulunmaktadır. Yıldırım Bayezidin oğlu Çelebi Mehmed tarafından 1414 yılında yaptırılmıştır.

  Selçuklu Medrese mimarisinde olduğu gibi dört eyvanlı ve kare plânlı olarak yaptırılmıştır. Giriş kapısı üzerinde yer alan Saat Kulesi ise Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından 1865 yılında ilave ettirilmiştir.

  Küçük Ağa Medresesi

  Şamlar-Ayas Ağa Caminin bitişiğinde, Danışmendlilerden Melik Gazi tarafından ilk defa cami, mektep ve medreseden oluşan küçük bir külliye olarak yapılmış, yıkılınca 1495 yılında II. Beyazidin Kapu Ağası Hüseyin Ağa tarafından onarılmıştır.

  Büyük Ağa Medresesi

  Sultan II. Bayezıdın Kapı Ağası Hüseyin Ağa tarafından 1488 yılında yaptırılmıştır. Selçuklu mezar anıtlarında görülen sekizgen plân şeması, ilk defa bu medresede uygulanmıştır.

  1308-1309 yılında İlhanlı Hükümdarı Sultan Muhammed Olcaytu ve hanımı İldus Hatun adına yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, açık avlulu, eyvanlı, kenarlarda tonoz örtülü mekanları bulunan tipik bir Selçuklu medrese plân şemasına sahip bir tıp medresesidir. Taç kapı giriş detaylarıyla ünlüdür.

  Burası bir taraftan eğitim yapılırken diğer yönden hastaların tedavi edildiği, cerrahi müdahalelerle öğrencilere ameliyatların gösterildiği, uygulamalı öğretim yeri olmuş, sonraki zamanlarda ruh hastalarının da tedavi merkezi haline gelmiştir. Günümüzde belediye konservatuar olarak kullanılmaktadır.

  Halifet Gazi Türbesi

  Danişmend Emiri Halifet Gazi adına 1146 yılında yaptırılmıştır. Sekizgen planlıdır. Halifet Gazinin mezarı üzerinde Roma Dönemine ait eros figürlü, akroterli ve girland bezemeli bir mermer lâhit bulunmaktadır.

  Cumudar Türbesi

  Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar için 1250 yılında, kare taban üzerine sekizgen planlı, kesme taş duvarlı olarak yaptırılmıştır. Burmalı Minare Camii bitişiğindedir.

  Torumtay Türbesi

  Amasya Valisi Seyfeddin Torumtay tarafından 1278 tarihinde, dikdörtgen planda iki katlı olarak kesme taştan yaptırılmıştır. Güney cephesi taş işçiliğinin en güzel örneklerini sergilemektedir. Gök Medrese karşısındadır.

  Hamdullah Efendi Türbesi

  Pirler Parkı güney-batı ucundadır. 1847 yılında yaptırılmıştır. Kare planlı, tek kubbeli, kubbeye geçişler troplu, kapı ve pencere söveleri düzgün kesme taş, duvarları ise moloz taş tekniği ile yapılmıştır.

  Pir Sücaeddin İlyas Türbesi

  Yukarı Pirler Türbesi adıylada tanınan türbe, Pirler Parkı içerisindedir. Gümüşlüzâde Ahmet Bey tarafından 1486 yılında yaptırılmıştır

  Pir Sücaeddin İlyas, damadı Pir Celaleddin Abdurrahman, torunu Pir Hayreddin Hızır Çelebi ve bunların aile efrâdı yatmaktadır.