Amasyanın Tarihçesi

'Türkiyem' forumunda Elfida tarafından 30 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


 1. Amasyanın tarihi hakkında bilgi
  Amasyanın tarihi
  Amasya ilinin tarihçesi

  Yapılan akeolojik araştırmalar ve kazılarda elde edilen veriler ışığında, kentin tarihi Kalkolitik Çağ'a uzanmaktadır.

  (MÖ 5500 MÖ 3800). Günümüze kadar gelen tarihi süreç içerisinde Tunç Çağı'ndan itibaren
  ( MÖ 3800 - MÖ 3200 )
  MÖ 1680'lerde Hitit,
  MÖ 1200'lerde Frig,
  MÖ 700'lerde Kimmer - İskit
  MÖ 585'li yıllarda. Med - Pers,
  MÖ 331 yılından itibaren de Hellenistik Çağ'da Pers - Pantus hakimiyetine geçmiş,
  MÖ 291'den itibaren Amasya Pers - Pantus Krallığına başkentlik yapmış,
  MÖ 29 - MS 395 yılları arasında Roma egemenliğinde kaldıktan sonra, Melik Ahmed Danişmend Gazi 1075 yılında 700 yıllık Bizans hakimiyetie son vererek ilk Türk egemenliğini kurmuştur.
  1243'te Selçukluların Kösedağ Savaşı'ndaki yenilgisi sonrasında, bölge Moğol hakimiyetine girmiştir.
  1341 yılında Eretna Beyliği'nin eğemenliğine geçen Amasya,
  1386'da Şahzade Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.