Amasya Genelgesi Tarihi

'Tarih Bölümü' forumunda Sitem tarafından 4 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu 1. Amasya Genelgesi Tarihi

  Amasya Genelgesi Mustafa Kemal tarafından yaveri Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da dikte edilmiştir.

  Mustafa Kemal tarafından Cevat Abbas Beye dikte edilen temel esaslar şunlardır:

  1. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  2. İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.
  3. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için, her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.
  5. Anadolunun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivasta hemen milli bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır.
  6. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkılması gerekmektedir.
  7. Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.
  8. Doğu illeri adına 10 Temmuzda Erzurumda bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivasa gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket ederler.
    2. Cevap: Amasya Genelgesi Tarihi

  21_22 Haziran 1919