Amak-I Hayal Kitabının Yazarı Kimdir

'Etüt Merkezi' forumunda Sitem tarafından 6 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Amak-ı Hayal yazarı kimdir
  Filibeli Ahmet Hilmi kimdir

  A'mâk-ı Hayâl Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi tarafından 1908'de yazılmış bir eserdir. Tasavvuf edebiyatının önemli eserlerinden olan A'mâk-ı Hayâl, vahdet-i vücut inancını anlatmaktadır. Eser birçok tasavvufi öğenin yanı sıra farklı dinlerin (Budizm veya Zerdüştlük gibi) önemli unsurlarını da barındırır.A'mâk-ı Hayâl Hayâlin Derinlikleri demektir.

  Filibeli Ahmet Hilmi kimdir

  Ahmed Hilmi veya daha çok bilinen ismiyle Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi (1865-1914) tanınmış Türk mutasavvıf ve düşünürü. Vahdet-i Vücud inancının sadık takipçilerinden olan Ahmed Hilmi, çağdaşı maddeci düşünürleri yoğun biçimde tenkit etmiş, anti-maddeci eserler kaleme almıştır.

  [​IMG]