Altınordu Devletinin Kuruluşu

'Tarih Bölümü' forumunda zamaneanne tarafından 1 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


  1. Altınordu Devleti Nasıl Kurulmuştur


    Altınordu Devletinin Kuruluşu Hakkında Bilgi


    Altın Orda diğer ismiyle Altın Ordu Devleti bir Türk-Moğol hanlığıdır.

    Altın Orda Devleti 1242 yılında Batur Han tarafından kurulmuştur. Batur Han, yaptığı sefelerle babası cici hanın topraklarını genişletti. İdil Nehri'nin aşağı havzasındaki Saray kentini kendine başkent edindi ve topraklarını genişletti. 1256da Batur Han öldüğünde devletin sınırları Kıpçak Bozkırı'nı (Deşt-i Kıpçak), İdil'in aşağı ve orta havzasını, Seyhun ve İdil ırmakları arasındaki Aral Gölü yöresini, Kafkaslar'ın Azerbaycan'a kadar olan kesimini kapsıyordu.

    Altın Orda Devleti'de yönetsel konular soyluların oluşturduğu Kurultay'da görüşülür ve karara bağlanırdı. Topraklar ve otlaklar Moğol soylularının elindeydi. Halk bu toprakları işler, ürünlerin belirli bir bölümünü bağlı oldukları beye verirdi. Göçebe bir toplumdan gelen Altın Orda hükümdarları, göçebeleri yerleşik düzene geçirmeye çalıştılar. Aşağı İdil'de 20'den çok kent kurdular.