alt tire işareti kopyala

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Gazel tarafından 10 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. Alt tire işaretini aşağıdan kopyalayabilirsiniz

  _


  Alt tirenin Türkçede kullanımı
  Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
  Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır:Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu.[Ömer Seyfettin]
  Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur: a-lış, du-rak, gör-gü-süz-lük.
  Fiil, kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır: al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır-.
  Eklerin başına konur: -den, -lık, -ış, -ak.
  Heceleri göstermek için kullanılır: a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, ya-zar-lık, prog-ram.
  Kelimeler arasında "-den...-a, ve, ile, ila, arasında" anlamlarını vermek için kullanılır: Türkçe-Almanca Sözlük,
  Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır: 50-20 = 30
  Eski harfli metinlerin yeni yazıya aktarılmasında [Arapça] ve [Farsça] kurallara göre yapılmış tamlamaların, [birleşik] ve [türemiş] kelimelerin ögelerini ayırmak için kullanılır:dârü'l-fünûn, resm-i geçit, resm-i kabûl, Cemiyet-i Akvâm, Hâkimiyet-i Milliye, Servet-i Fünûn, hokka-bâz, âteş-perest, menfaat-perest, bî-bedel, nâ-mağlûb, fî-sebîlillâh, min-tarafillâh, bilâ-ücret.