Alp Tegin Kimdir

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 29 Mart 2012 tarihinde açılan konu


  1. Alp Tegin hayatı

    Alp Tegin hakkında bilgi

    Gaznevi devletinin kurucusu olan Alp Tegin'in doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Alp Tegin, Samanoğulları (Sâmânîler) devletinin hassa ordusundan yetişmiş, önce bu orduya komutan olmuştur. Abdülmelik tarafından 955te Horasan Valisi tayin edilmişti. Bu hükümdarın ölümünden sonra yerine geçen Nuhoğlu Mansurun hükümdarlığına Alp Tegin taraftar değildi. Bundan dolayı Mansur Alp Teginden çekinerek onu Horasan Valiliğinden azletti. Alp Tegin, 962 yılında Mansura isyan ederek dört bin Türk askeriyle Gazne şehrini almış ve orada egemenliğini sürdürmeye başlamıştır. Mansur tarafından kendisini yok etmek üzere gönderilen orduyu da yenmiş bunun üzerine Mansur Alp Tegin ile bir antlaşma yapmak durumunda kalmıştı.Alp Teginin yerine geçen oğlu, Sâmânîlerin tâbii olarak kaldı. Gazneliler devletinin ikinci kurucusu sayılan Sevük Tegin veya Sebük Tegin de Alp Teginin kölelerindendir.Alp Tegin 963 yılında ölmüştür.

    Alıntı