Almanların Kültürü

'Ülkeler' forumunda Aysell tarafından 3 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Alman Kültürü

  Almanların Kültürü hakkında bilgi

  Alman kültürünün ilk kaynağı Antik kültürdür. Antik dönem ise Yunanistan ve Roma Dönemlerini kapsar. Alman Kültür Tarihi bugünkü Almanya'nın siyası sınırları tarafından belirlenen alandan çok daha büyük bir alanı kapsar.
  Alman kültürü Almanca konuşulan tüm coğrafyayı etkisi altına almıştır. Bugünkü Almanların dedeleri olan Germenler, bundan 2000 yıl önce Ren Nehrinin batısında yaşıyordu. Germenler, savaşçı ve barbar bir kavimdi. Genellikle avcılık ve basit ziraatla geçinirlerdi. O çağda Romalılar Orta Avrupa'ya düzenli ordular göndererek buraları istila etmek istiyorlardı. Germenler Romalıların bu istila hareketlerini durdurabilmek için onlarla bir çok savaşlar yaptılar ve Romalıları yenerek Orta Avrupa'yı almalarını önlediler. Daha sonra Romalılar zayıflamaya yüz tutunca, Germen kabileleri sel gibi Roma'ya akmaya başladılar. Bunun bir sebebi de Hunların Avrupa'ya yayılmaya başlamalarıdır. Roma İmparatorluğu topraklarını işgal eden Germen kabileleleri Romalıların geleneklerini, kültürlerini ve hatta dinlerini benimsediler. Yalnız Ren ile Elbe nehirleri arasına yerleşmiş olan asıl Germenler kendi dillerini geleneklerini koruyabildiler. Büyük Karl (Şarlman) zamanında Saksonlar, Büyük Karl'ın 800 yılında papa tarafından Roma İmparatoru ilan edilmesiyle zorla Hıristiyan yapıldılar.
  Cermenler, Kavimler Göçü sonucu MS 6.yy.'a kadar Almanya'nın ilk sakinleri olan Keltlerle, Ortaçağ boyunca da Doğu Almanya'daki Slavlar ile karışarak Alman halkını oluşturmuşlardır.

  Almanların kültürünü edebiyat, felsefe ve müzik başlıkları altında inceleyebiliriz.
  Almanya'nın felsefeye etkisi Orta Çağ'dan günümüze kadar önemli olmuştur. Leibniz (17. Yüzyıl) ve Kant, felsefe tarihinde merkezi rol oynamışlardır. Ayrıca Habermas, Horkheimer, Adorno ( Frankfurt Okulu'nun üç merkezi ismi), Tönnies, Simmel, Weber ve Luhmann da önemli felsefecilerdir.

  Almanların unutulmaz edebiyatçıları Walther von der Vogelweide ve Wolfram von Eschenbach'tır. Müzik alanında Almanya, Bach ve Beethoven gibi klasik müzik alanında büyük üne sahip kişileri yetiştirmiştir. Uluslararası alanda tanınmış diğer bestekarlar Händel, Telemann, Mendelssohn Bartholdy, Brahms, Schumann, Wagner, Strauss ve Orff'tur.

  Alıntı