Allah'ın İşitme Görme Ve Yaratma Sıfatları

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde açılan konu 1. Allah'ın İşitme Görme Sıfatları
  Allah'ın İşitme Yaratma Sıfatları
  Yüce Allah'ın işitme ve yaratma sıfatları

  Semi (İşitme) : Allah-ü teala işiticidir Vasıtasız, mekansız işitir Kullarının işitmesine benzemez Ezeli ve Ebedidir
  Basar (Görme): Allah-ü teala görür Aletsiz ve şartsız görür, görmesine hiç bir şey engel teşkil etmez, ezeli ve ebedidir
  Tekvin (Yaratma): Allah-ü teala yaratıcıdır Ondan başka yaratıcı yoktur Her şeyi O yaratır

  Allahın Sıfatları

  İlâhî sıfatlar, zatî ve sübutî olmak üzere iki gruba ayrılıyor

  Zatî sıfatlar
  1- Vücut (Varlık),
  2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
  3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
  4-Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
  5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması ),
  6- Muhalefetün- lil-havâdis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi)

  Sübutî sıfatlar
  1-Hayat
  2- İlim
  3- İrade
  4- Kudret
  5- Sem (işitme)
  6- Basar (görme)
  7- Kelâm
  8- Tekvin (Yaratma, var etme) Tekvin sıfatı Maturudî mezhebine göredir Diğer İtikat imamımız İmam Eşarî, bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düşünmez Böylece bu mezhepte Sübutî sıfatlar yedi tane olmuş olur