Allah'ın İsimlerinden Müdebbir'in Anlamı

'Sorularla İslamiyet' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Allah'ın İsimlerinden Müdebbir'in Anlamı
  MÜDEBBİR (İdare eden, yöneten, bütün yaratılmışları düzen ve dengeyle idare eden ve birbirine yardımcı eden)

  Allah tüm kainatı kontrol altında tutar O'nun haberi olmaksızın tek bir atom bile hareket etmez Allah, bir toz zerresinden, boşlukta hızla yol alan gezegenlere ve insan gözünün asla göremeyeceği mikro alemde yaşayan milyarlarca canlıya kadar herşeyin üzerinde idareci olan tek güçtür Allah'ın izniyle ayakta duran gökyüzü, içinde bulunan milyarlarca yıldız, birbiri ardınca ilerleyen gezegenler ve Güneş, tam bir teslimiyetle Allah'a boyun eğmişlerdir Evrendeki kusursuz düzen, tüm varlıkların düzenini an an kontrol eden ve herşeyin üzerinde olan Yüce Allah'ın varlığını bize kanıtlar

  Yeryüzüne bakıldığında da yine olağanüstü bir intizamla karşılaşılır Allah her canlıya belli görevler vermiştir Bunlar kendilerine verilen görevleri bir gün, bir dakika bile aksatmadan yerine getirirler Örneğin ağaçlar mutlaka havadaki karbondioksiti alıp yerine oksijen vermek zorundadırlar Toprak, mutlaka içinden canlıların yiyeceği çeşit çeşit rızık çıkarır Gökten yağan yağmur, mutlaka belli bir hızda ve belli bir miktarda yağar, şimşeğin arkasından mutlaka gök gürültüsü gelir

  "Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip-çeviren Allah'tır" (Yunus Suresi, 3)

  Doğadaki denge her zaman korunur, birileri ölürken mutlaka yenileri dünyaya gelir Tüm varlık alemini yaratan Allah, her bir varlığa kendi görevini ilham ederek yaşamlarını sürdürmelerini sağlar Allah yarattığı tüm canlıların vücutlarını da büyük bir denge ve düzenle idare eder, tüm organları birbirine yardımcı kılar Söz gelimi insan vücudunun fonksiyonlarının tamamına yakını, insanların bilgisi ve kontrolü dışındadır Hiç kimse kalbinin atmasını sağlayamaz Vücudunu oluşturan hücrelerdeki sayısız kimyasal işlemlerin ne farkındadır, ne de bunları denetleyebilir

  Aynı vücudundaki bu iç faktörler gibi, insanın yaşamının bağımlı olduğu sayısız dış faktör de vardır Ve bu milyonlarca dış faktörden her birini Allah büyük bir düzen, denge ve uyum içinde yönetmektedir

  Tüm evreni Yaratıcımız olan Allah korumakta ve kainat ancak Rabbimiz'in idaresiyle varlığını sürdürebilmektedir Çünkü Allah kainatın gerçek sahibidir, yaratılışı O'na ait olduğu gibi yönetimi de yalnızca O'na aittir Bu konuya Kuran'da şöyle dikkat çekilir:

  "Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık kimse onları tutamaz Doğrusu O, Halim'dir, bağışlayandır" (Fatır Suresi, 41)


  --------------------------