Allahın emir ve yasaklarını Cebrail vasıtasıyla bildirmesine ne denir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 12 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Allahın emir ve yasaklarını peygamberlerine Cebrail vasıtasıyla bildirmesine ne ad verilir?


  Allahın emir ve yasaklarını Cebrail vasıtasıyla bildirmesine Vahiy denir.


  vahiy kelimesi, fısıldamak, gizlice söylemek anlamındadır. (Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 37?).

  İlâhî Vahiy

  Allah tarafından yapılan vahyin “ilâhî vahiy” kavramını kendi arasında tekvînî, ilhâmî ve teşriî/hakîkî vahiy şeklinde değişik kısımlara ayırmak mümkündür.

  Tekvînî vahiy: Tekvinî vahiy, cansız varlıkların hususi görevlerini bildiren bir vahiy şeklidir. Hususi vazifelerini kendilerine bildiren Allah, bunu vahiy kelimesiyle ifade etmiştir. Kur’an’da bu vahiy çeşidi, göklere ve yere yapılan vahiy olarak kendini göstermektedir. İlgili ayetler şöyledir: