Allah'ın Doksan Dokuz İsmi

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 3 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Allah'ın 99 İsmi
  Allah'ın İsimleri
  Esmaül Hüsna

  [​IMG]

  Allah : Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan, yaratan, yapıp eden, ezeli, ebedi olan, eşsiz ortaksız kudret.

  Afüvv : Affeden, hataları ve günahları bağışlayan.

  Ahad : Zatında varlığında tek olan.

  Âhir : Sonu olmayan.

  Alâ : En yüce.

  Alem :
  En iyi bilen.

  Âlim :
  Tüm bilgilerin kaynağı olan, her şeyi gereğince bilen.

  Aliyy :
  Yüceliğin kaynağı ve sahibi. Ulu.

  Azîm : Ululuğun kaynağı ve sahibi, çok yüce.

  Azîz : Kudret ve onurun kaynağı ve sahibi. Çok güçlü, çok onurlu.

  Bâri : Var eden, bir model olmaksızın canlıları var eden.

  Basîr :
  Görme gücünün kaynağı, en iyi şekilde gören. Her şeyi gören.

  Bâtın : Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan.

  Bedî :
  Var eden, yarattıklarını ahenk ve güzelliklerle donatan.

  Berr :
  İyilik ve lütfu sonsuz olan.

  Câmi : Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.

  Cebbâr :
  İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren.

  Ekrem :
  Cömertlerin cömerdi. Cömertliği sonsuz.

  Evvel :
  İlk. Başlangıcına zaman belirlemek söz konusu olmayan.

  Fâlık :
  Yarıp parçalayarak ortaya yeni bir şey çıkaran, tohum ve danelerin içinden yeni ürün çıkaran.

  Fâtır :
  Yaratan. Birtakım varlıkları yarıp parçalayarak yeni varlıklara ve yeni oluşlara vücut veren.

  Fettâh :
  Açan. Fetih ve zafer lütfeden. Kolaylık sağlayan.

  Gaffâr :
  Dilediğinde günahları beklenmedik şekilde affeden.

  Gâfir :
  Bağışlayıcı affedici.

  Gâfur : Sürekli bir biçimde günahları affeden.

  Gâlib :
  Her hal ve şartta galip gelen.

  Ganî :
  Zengin. Zenginliği sınırsız olan. Yanında herkesin yoksul kaldığı kudret.

  Haalik :
  Yaratan, var eden.

  Habîr :
  Her şeyden en iyi biçimde haberdar olan.

  Hâdî :
  Hidayet veren. Doğruya, iyiye ve güzele kılavuzlamada en yüce kudret.

  Hâfiy :
  Lütufkâr.

  Hâfız :
  Koruyan ezberinde tutan.

  Hafîz :
  Koruyup gözeten. Her şeyi kontrol ve gözetimi altında tutan.

  Hakîm :
  Tüm hikmetlerin kaynağı. Her yaptığında mutlaka bir hikmet bulunan.

  Hakk : Gerçeğin kaynağı ve belirleyicisi. Her yaptığı ve emri gerçeğe en uygun olan. Hakkın ve hukukun kaynağı ve belirleyicisi.

  Halîm :
  Davranışlarında yumuşak ve şefkatli. Sertlik ve katılıktan uzak olan.

  Hallâk :
  Yaratışı sürekli olan.

  Hamîd :
  Her türlü övgünün sahibi ve muhatabı olan.

  Hasîb :
  En iyi ve en hassas biçimde hesap soran.

  Hayy :
  Sürekli diri. Hayatın kaynağı. Kendisi için ölüm söz konusu edilemeyen.

  İlah : Tapılmaya layık tek kudret. Yüce, eşsiz.

  Kaadir : Kudretin kaynağı ve sahibi.

  Kaahir :
  Yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik kuran.

  Kadîr :
  Gücü her şeye ulaşan, her şeyde hissedilen.

  Kâfî :
  Hem kendisine hem de yarattıklarına yeten. Kullarının her türlü istek ve ihtiyaçlarına cevap veren.

  Kahhâr :
  Gerçeği örtüp, buyruklarına karşı çıkan inkarcıları kahrı altında ezen.

  Karîb :
  Çok yakında olan. Kullarına şah damarlarından daha yakın olan.

  Kavî :
  Gücü bizzat kendinden olan.

  Kayyûm :
  Kudretin kaynağı.

  Kebîr :
  Tüm büyüklük ölçülerinin kavrayamayacağı şekilde büyük olan.

  Kerîm :
  Lütfu hep işleyen, cömert.

  Kuddûs :
  Tüm kutsallıkların kutsadığı, tüm varlığın tespih edip yücelttiği.

  Latîf :
  Gözle görülmeyen.

  Mâlik : Sahip olan.

  Mecîd : Cömertlik ve ululuğun kaynağı.

  Melik : Güç, saltanat ve yönetimin en yüce sahibi.

  Melîk : Güç ve saltanatı dilediği şekilde dağıtan.

  Metîn :
  Her hal ve tavır karşısında sebat ve dayanıklılığını koruyan. Güçlü, zorlu.

  Mevlâ : Koruyup gözeten, destek veren. Sevdiklerinin her hal ve şartta yanında bulunan.

  Mucîb : En iyi şekilde, en kısa zamanda cevap veren.

  Muhît :
  Her şeyi çepeçevre kuşatan.

  Muhyî : Yaratan, hayat veren. Ölüleri dirilten.

  Mukît : Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme tarzlarını belirleyen ve her birinin gıda edinmesini sağlayan.

  Muktedir : Her şeye gücü yeten, kudretli.

  Musavvir : Şekil, renk ve desen veren. Görünüş kazandıran, görünüşü ahenkli kılan.

  Müheymin : Hükmü altında tutan. Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten.

  Mümin : Güven veren, vaadine güvenilen.

  Müsteân : Darda ve zorda kalanın başvurduğu yardım dilediği kudret. Kendisinden yardım ve destek istenen.

  Müteâl :
  Aşkın, yüce. İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımından en yüce olan.

  Mütekebbir : Ululuk ve yüceliğin kaynağı olan. Kibre ve böbürlenmeye sapanları hizaya getiren.

  Nasîr :
  Yardım eden.

  Nûr :
  Işık. Işığın, aydınlığın, yol gösterişin, erdirişin kaynağı ve yöneticisi olan.

  Rab : Besleyip, terbiye edip eğiten.

  Rahîm :
  Rahmet ve merhameti sınırsız olan. Bağışlayan, esirgeyen.

  Rahman :
  Rahmeti sonsuz olan. Bağışlayan, esirgeyen.

  Rakîb : Kontrol eden, gözleyip gözetleyen.

  Raûf :
  Acıma, şefkat ve esirgemesi sınırsız olan.

  Refî : Yücelten, izzet ve şeref veren.

  Rezzâk : Yarattığı tüm varlıkların rızklarını fazlasıyla veren.

  Samed :
  Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret.

  Selâm : Esenlik, barış ve mutluluğun kaynağı.

  Semî :
  En iyi şekilde işiten, duyan. Her şeyi işitip duyan.

  Şâkir :
  Şükredenleri duyup ödüllendiren.

  Şehîd : En yüce tanık. Her şeyi görüp gözetleyen.

  Şekur :
  Bütün şükürlerin yöneldiği kudret. Az iyiliğe çok mükâfat veren.

  Tevvâb : Tövbeleri çok kabul eden. Tövbe nasip eden. Kendisine yönelenlerin bu yönelişlerini karşılıksız bırakmayan.

  Vahhâb :
  Bağışı sınırsız olan. Sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.

  Vâhid :
  Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan.

  Vâris :
  Bütün mülk ve saltanatların sonunda kendine teslim edildiği kudret. Dilediğini dilediğine mirasçı kılan.

  Vâsî : Varlığı sürekli genişleten. Yaratışı ve yarattıklarını dilediği şekilde artırıp genişleten.

  Vedûd : Sevginin kaynağı olan. Seven. Sevdiren. Tüm sevgilerin en son ve en yüce gayesi olan.

  Vekîl :
  Gücü ve yönetimi kullanan. Güvenilip dayanılan.

  Velî : Dost, yardımcı. Destek veren.

  Zâhir : Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izler, işaretler bulunan.