Allah Neden Akla Önem Verir

'Sorularla İslamiyet' forumunda zamaneanne tarafından 18 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Kuran'da Allah Neden Akla Önem Vermektedir


    Kuranda akıl; düşünmek, ibret almak, öğüt almak, hidayete ermek, cehaletten kurtulmak, kainattaki ve kendi içindeki hakikatleri anlamak, gönülden kör, sağır, dilsiz olmamak için Kuranda akla vurgu yapılmaktadır. Aklın önemi, özellikle Kuranın manasının, İslamdaki emir ve yasakların ve bunların hikmetlerinin anlaşılması içindir. Düşünmek, doğruyu bulup ona teslim olmak içindir. Kuran birçok ayetinde insanları düşünmeye, anlamaya, zikretmeye davet etmektedir.

    Kuran-ı Kerime göre insanı insan yapan, onun her türlü davranışlarına anlam kazandıran ve ilahi emirler karşısında sorumluluk altına girmesini sağlayan şey aklıdır. Din, akıllılara gönderilmiştir. Kuranda akıl kelimesi kırk dokuz yerde ve hep fiil şeklinde geçmektedir. Bu ayetlerde genellikle akletmenin, yani aklı kullanarak doğru düşünmenin önemi üzerinde durulmaktadır. Kurana göre akıl “bilgi edinmeye yarayan bir güç ve “bu güç ile elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmiştir. Dinin sorumluluk yüklediği akıl, birinci anlamdaki akıldır.

    Allaha hakkıyla kulluk edebilmek için, Kuranın ne dediğini anlamak, neleri yapmak ve nelerden kaçınmak gerektiğini bilmek gerekir. Bu ise ancak akıl sayesinde mümkündür.