Allah,ı tesbih eden çicekler..

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 5 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Borcun vadesi

  Borcun Vadesi

  Vadesi gelen borç İyi yürekli bir vezir, yoksul ve muhtaçlara devlet hazinesinden borç para veriyor, borç alanlar,
  "Bunu ne zaman geriye ödeyece iz?" diye sorduklarında,
  Vezir ;"Padişahımız ölünce ödersiniz" diye cevap veriyordu .
  Bu duruma tanık olan bir adam bir gün Padişaha,
  -"Efendimiz sizin veziriniz devletinizin hazinesinden muhtaçlara borç para veriyor, vadesini de sizin ölümünüze ba lıyor
  Demek ki niyeti kötü, sizin bir an önce ölmenizi istiyor, siz ölünce de paraları zimmetine geçirecek" diye gammazladı .
  Bu gammazlık üzerine padişahın vezirine karşı kalbi bozuldu Kendisini huzuruna ça ırıp söylenenlerin do ruluk derecesini ve maksadının ne oldu unu sordu
  Vezir sıradan bir vezir de ildi Görevinin dışındaki bir takim incelikleri de biliyor ve yerinde bunlardan yararlanıyordu Padişahi yatıştıran ve yüre ini ferahlatan su açıklamada bulundu:
  "Padişahim, söylenen do rudur Ben hazineden muhtaçlara borç para veriyor, vadesini de sizin ölümünüze ba lıyorum.
  Ama bunu sizin ölmenizi de il, tersine daha çok yaşamanızı istedi im için yapıyorum.
  Bilirsiniz ki her borçluya borcunun vadesi kısa gelir, vade dolmasın diye bakar, bunun için dua eder.
  Bu demektir ki borçlarını.siz ölünce verecek olanlar, borçlarının vadesi dolmasın diye sizin ölmemeniz için dua edeceklerdir Allah katında en makbul dualardan biri de borç altındaki kullarının duasıdır.
  Benim de maksadım ömrünüzün uzunlu u, sa lık ve afiyetinizdir"